De politiek moet innovatiebeleid ontwikkelen dat meer gericht is op de verdienkracht en productiviteitsstijging van het mkb-maakbedrijf. Ook moet Nederland nadrukkelijker inzetten op het behoud en waar mogelijk uitbreiding van productie in Nederland, onder andere door produceren in Nederland als voorwaarde te koppelen aan stimuleringsregelingen. Dat zegt Koninklijke Metaalunie in een verkiezingsmanifest.

Drie maanden voordat de kaarten in de Nederlandse politiek opnieuw worden geschud, presenteert Koninklijke Metaalunie een manifest waarin het een aantal concrete actiepunten formuleert. “Metaalunie denkt graag mee aan oplossingen voor de kansen en uitdagingen waar Nederland mee te maken heeft of krijgt”, aldus Mark Helder, voorzitter van Koninklijke Metaalunie. De kern van het manifest is dat het mkb de ruggengraat is van Nederland; dat slimmer produceren gestimuleerd moet worden; zonder voldoende goed opgeleide vakmensen geen grote maatschappelijke uitdagingen aangepakt kunnen worden en mkb-maakbedrijven de oplossingen leveren voor de klimaat- en energievraagstukken.

Metaalunie Manifest verkiezingen 2022

Digitalisering stimuleren

Het eerst punt dat Koninklijke Metaalunie in het manifest aansnijdt, is stoppen met continu te draaien aan fiscale knoppen. Een voorspelbaar en gezond fiscaal beleid voor ondernemers is essentieel voor de welvaart, innovatiekracht en vooruitgang van MKB-(maak)bedrijven. De maakindustrie is cruciaal voor het oplossen van de maatschappelijke en technologische vraagstukken, zoals  rondom klimaat en energie. De mkb-maakbedrijven zorgen voor de innovatieve producten die hiervoor nodig zijn. Dat vergt wel een innovatiebeleid dat meer gericht is op het stimuleren van procesinnovatie door onder andere digitalisering. Den Haag wordt opgeroepen om de huidige innovatie-instrumenten beter bereikbaar en werkbaar te maken voor het mkb.

Lees hier een eerder interview met Mark Helder over de noodzaak van digitalisering en waarom het mkb-maakbedrijf moet aanhaken.

Behoud productie in Nederland

Kern van het pleidooi van Koninklijke Metaalunie is behoud van de productie in Nederland. De branche-organisatie wil hierin zelfs zover gaan dat de eis om te produceren in Nederland gekoppeld wordt aan innovatieprogramma’s die de overheid financiert. Investeer in innovatie van de (maak)industrie. De afgelopen jaren is hierin in vergelijking met omringende landen als Duitsland en België relatief beperkt geïnvesteerd.

Techniek onderwijs

Om de innovatie mogelijk te maken, moet er eveneens geïnvesteerd worden in de aanwas van nieuwe vakmensen. Structurele, flinke investeringen in techniekonderwijs en onderzoek op alle niveaus is nodig, want Nederland blijft hierin achter op concurrerende landen. Ook wil men middelen om techniekonderwijs in te bedden in het primair en voortgezet onderwijs. Het Sterk Techniek Onderwijs programma moet doorgetrokken worden naar het hbo. En de overheid moet drempels die er nu nog zijn voor bepaalde technische opleidingen weghalen, zowel voor de studenten als ook voor de onderwijsinstellingen zelf.

Klimaat- en energie-uitdagingen

In het laatste hoofdstuk van het manifest gaat Koninklijke Metaalunie in op de klimaat- en energiepolitiek in Nederland. Gepleit wordt om beter de kansen van de circulaire maakindustrie te benutten, de circulaire economie te koppelen aan de Nationale Grondstoffenstrategie en de innovatiekracht van de maakbedrijven te gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten in het licht van het klimaatbeleid. Tot slot wordt de politiek opgeroepen te investeren in de energie-infrastructuur. Beschikbaarheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van duurzame energie zijn essentieel voor het functioneren van MKB-maakbedrijven.

Het hele manifest kun je lezen op de website van Koninklijke Metaalunie

Pin It on Pinterest