De investeringsbereidheid in machines verbetert. Dat meldt veilinghuis Surplex op basis van een recente enquête onder klanten. Wel wordt voor 2024 nog een kleine toename van het aantal faillissementen voorspeld. Een faillissementsgolf die problematische proporties aanneemt, wordt niet verwacht.


Aan het begin van dit jaar toonden ondernemingen nog een terughoudende investeringsbereidheid voor hun machinepark. Volgens de laatste enquête zijn ze nu echter van plan om meer op dit gebied te gaan investeren. Deze verschuiving wijst op een stijgend vertrouwen met betrekking tot de economische stabiliteit, zo meldt Surplex in een blogpost over de markt voor gebruikte machines in relatie tot de economische omstandigheden.

Prioriteiten van ondernemers verschuiven: van energie naar inflatie en personeelsgebrek

De duurste machine die Surplex dit jaar heeft geveild is onder andere een Schiess heavy duty CNC-portaaldraaimachine (rechts).


Urgente problemen

Surplex constateert op basis van de uitkomsten van de regelmatige enquête dat er dit jaar een omslag heeft plaatsgevonden. „Begin 2023 werden de hoge energieprijzen nog door bijna een derde van onze klanten als grootste belasting voor hun onderneming genoemd. In de zomer tekende zich een verschuiving van prioriteiten af: bij een later uitgevoerde enquête verschoven de hoge energieprijzen naar de derde plaats, waarbij personeelsgebrek en inflatie als nog urgentere problemen werden gezien”, zegt Ghislaine Duijmelings, een van de directeuren bij Surplex.


Geen inflatie bij gebruikte machines

Ondanks de hoge inflatie zijn de prijzen voor gebruikte machines amper gestegen, slechts 0,5 procent. Deze prijzen worden vooral bepaald door factoren als beschikbaarheid, vraag, type, bouwjaar en fabrikant en niet door materiaal- energie- en loonkosten, die onderhevig zijn aan inflatie. De markt voor gebruikte machines profiteerde daarbij van de hoge kapitaalskosten door de gestegen rente waardoor bedrijven kosten efficiënter willen investeren.


Dalende prijzen in 2024?

Voor 2024 verwacht Surplex directeur Duijmelings dat de prijzen van gebruikte machines licht kunnen dalen. “Meer faillissementen in 2024 betekent ook een groter aanbod aan machines en installaties op de markt voor gebruikte machines. Dit zou kunnen leiden tot enigszins lagere hamerprijzen, wat voor onze klanten wederom meer aantrekkelijke investeringsmogelijkheden biedt, en waardoor de markt dynamisch blijft.“

Pin It on Pinterest