Dit najaar start in Zuid-Limburg het project metaal in Beweging. Dat moet metaalondernemers bewust maken van het dreigend tekort aan vakmensen en aanzetten tot maatregelen. Ook medewerkers moeten zich bewust worden dat ze zelf een rol spelen in het behoud van de sector, bijvoorbeeld door scholing te volgen en zich zo verder te ontwikkelen. Slaat het project aan, dan is een landelijke uitrol niet uitgesloten.

Machines vervangen mensen

“Bedrijven zeggen nu al dat als er geen actie wordt ondernomen, ze binnen enkele jaren hun mensen moeten vervangen door machines. Toch zijn veel ondernemers zich nog niet voldoende bewust van het komend probleem”, zegt Mario Nefkens, projectleider bij de Kamer van Koophandel Limburg. Deze heeft het project Metaal in beweging opgezet samen met de vakorganisaties FNV en De Unie. Kenteq en de Koninklijke Metaalunie zijn er eveneens bij betrokken. Dat Metaal in Beweging in Zuid-Limburg start is niet toevallig. Mario Nefkens zegt dat de uitstroom van technische medewerkers in deze regio nu al groter is dan de instroom.Vooralsnog start het project voor twee jaar.

Medewerkers motiveren

Doel van het project is zowel het management als ook medewerkers bewust te maken van de krapte op de arbeidsmarkt. “Want over vijf jaar heeft een bedrijf misschien geen chef werkplaats meer”, zegt Mario Nefkens. In de Westelijke Mijnstreek en Parkstad Limburg, de twee meest vergrijzende regio’s, kunnen metaalbedrijven met 5 tot 50 medewerkers gratis een scan laten uitvoeren. Hiermee wordt allereerst de leeftijdsopbouw in beeld gebracht, evenals het opleidingsniveau en ervaringsniveau van huidige medewerkers. Zo ontstaat inzicht in de mate waarin het personeelsprobleem zich gaat manifesteren. Daarna wordt samen met de ondernemer een ontwikkelplan opgesteld. “We hopen medewerkers te motiveren om opleidingen en cursussen te volgen. Misschien lopen er mensen in het bedrijf rond die met een jaartje studeren het diploma hebben om de leidinggevende taak over te nemen”, legt Mario Nefkens uit. Met enige scholing kunnen mbo+ medewerkers klaargestoomd worden voor functies op hbo-niveau.  “Een leven lang leren hoort tegenwoordig ook bij de metaalsector.” Behoud van medewerkers staat eveneens voorop in het project.Daarnaast moet het project de (zij-)instroom in metaalopleidingen borgen.

Rol van Kenteq

Het opleidingsinstituut voor de metaal Kenteq is bij het project betrokken. Van hieruit krijgen de ondernemers ondermeer inzicht in eventuele subsidiemogelijkheden voor het scholen van hun medewerkers. Om de bedrijven te bereiken, wordt in Metaal in Beweging nauw samengewerkt met de Regiodesk Zuidoost Nederland. Dit is een samenwerkingsverband van een groot aantal partijen in de metaalbewerking, bedoeld om de metaalindustrie via één loket toegang te geven tot alle informatie over opleiden en scholen. Mario Nefkens: “Deze regiodesk is gestart in Brabant en wordt nu uitgerold naar Limburg. We gebruiken de Regiodesk om in contact te komen met de bedrijven.” Met Metaal in Beweging willen de initiatiefnemers de komende twee jaren zo’n 25 bedrijven per jaar bereiken. Slaat de aanpak aan, dan sluit Nefkens niet uit dat deze uitgerold wordt naar de rest van de provincie en later eventueel heel het land.

Meer informatie
Mario Nefkens (Kamer van Koophandel Limburg), mnefkens@limburg.kvk.nl

 

[fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”] [google_plusone size=”standard”] [linkedin_share style=”none”]

Geef een reactie

Pin It on Pinterest