Op de Precisiebeurs wordt ingegaan op deze microfrees- en vonkmachine. Ook microfrezen komt aan bod.

Freesjes met een schacht van 40 µm waar een snijhoek kleiner dan 0,5 µm aan geslepen wordt. Die ontwikkeling toonde de universiteit van Kaiserslautern tijdens de themadag Micro- and Precisionmanufacturing.

 

Om deze microfrezen te kunnen produceren, hebben de onderzoekers aan de leerstoel voor productietechniek en organisatie, zelf een 3-assige slijpmachine ontwikkeld met twee slijpschijven. De hardmetalen microfrezen worden geslepen met een spindel tot maximaal 450.000 omwentelingen per minuut haalt. Het gereedschap dient in deze spindel tevens als rotor. De luchtgelagerde spindel haalt een rondloop onnauwkeurigheid kleiner dan 0,1 µm. Precisiebewerken betekent dus echt precies werken.

Volgens Marina Carrella, onderzoekster aan de universiteit, gaat het hier overigens om fundamenteel onderzoek. “Deze technologie zal niet binnen enkele jaren beschikbaar zijn.” Het geeft wel de richting aan waarin de verspaning zich ontwikkelt. “Want we willen de gereedschapdiamater nog verder verkleinen. Daarvoor moeten we eerst een nieuwe machine ontwikkelen, want bij het omspannen van de microfrees van de slijpmachine naar de testmachine, breekt de frees.”

Precisiebeurs

Op de Precisiebeurs (30 november en 1 december) is er woensdagmiddag een seminar rond het thema microbewerken. Vanuit TNO wordt dan ingegaan op zowel de rol van additive manufacturing in het produceren van microcomponenten als de verschuiving van het thema microfrezen van de onderzoekswereld naar de productieomgeving. Andre Hoogstrate van TNO Instrument Manufacturing gaat dan in op de recente technieken die ontwikkeld zijn en hun toepassingsmogelijkheden. Profesor Bert Lauwers van de KU Leuven schetst de mogelijkheden van micro-vonken, enventueel in combinatie met microverspanen. De Leuvense universiteit is betrokken in het Europese Integ-µ project, waarbinnen platforms worden ontwikkeld die meerdere technieken combineren, zoals microvonken en microfrezen. De universiteit van Leuven werkt aan dit concept samen met het WZL in Aken en de Zwitserse machinebouwer Sarix.

Meer over de themadag en de microfrezen in het volgende digimagazine.

Meer informatie

Precisiebeurs

 

Pin It on Pinterest