Makino heeft een CAM-pakket ontwikkeld voor matrijzenmakers, dat het NC-programma genereert op basis van een puntenwolk. Hiermee kun je dus heel snel elke gescande 3D structuur in de matrijs frezen, zonder technieken zoals etsen of laserbewerken te gebruiken.

 

STLcam, zo noemt Makino het nieuwe pakket, dat op EuroMold 2012 voor het eerst buiten Japan werd getoond. Volgens Lluc Castellano, marketingmanager bij Makino Europa, programmeert STLcam bewegingen kleiner dan 1 µm. De meeste andere CAM-pakketten zijn onnauwkeuriger, aldus de Japanse fabrikant. Omdat de dynamiek en de snelheid waarmee je de bewerking uitvoert van invloed zijn op het eindresultaat, moet je wel heel precies programmeren wil je de fijne details in een matrijs kunnen aanbrengen zoals bijvoorbeeld met etsen of laserstructureren.

Het eindresultaat: spuitgietwerk met structuren in het oppervlak

Van 3D scanner naar NC
Dergelijke structuren programmeren met de traditionele CAM-pakketten is echter tijdrovend. Makino’s STLcam zorgt op dit vlak voor een doorbraak. Je kunt de structuur die je wilt aanbrengen bijvoorbeeld met een 3D scanner opnemen en op basis van de puntenwolk wordt het programma voor de freesmachine berekend. Ondanks dat een puntenwolk een haast onmetelijke hoeveelheid data oplevert, slaagt Makino erin om de berekening snel te doen. Het voorbeeld van de bureau-onderlegger dat op EuroMold werd getoond (een matrijs van 380 mm breed) kost minder dan een half uur aan werkvoorbereiding. Een kwartier voor het voorfrezen, een kwartier voor de semi-finish bewerking en tien minuten voor het finishen. Daarna heeft de computer nog tijd nodig voor de calculatie van de NC-code, maar dat gebeurt in feite onbemand.

Concurrent laserstructureren
De frezen van de matrijs van 380 mm breed op een Makino V56i kost vervolgens 153 uur. Gefreesd is met een frees met een radius van 0,3 mm. De detaillering is dan zelfs beter dan bij laserstructureren, meent Masayoshi Unotsu, hoofd van het wereldwijde technisch salesteam van Makino. Het grote voordeel is in zijn ogen dat je geen warmte in de matrijs inbrengt, hoe gering die bij laserstructureren ook is. Daarnaast verkort het de alsmaar belangrijkere doorlooptijd.

 

Meer informatie
Makino

 

Pin It on Pinterest