Investeren in de nieuwste technologie loont. Op de foto de Puma 700 XL met Y-as.

Investeren in nieuwe technologie loont. Topbedrijven gebruiken vaker de nieuwste frees- en draaitechnologie. Verspanende bedrijven die hierin investeren doen het gemiddeld beter dan bedrijven die dit niet doen.

Dat blijkt uit een online benchmark van het Amerikaanse Modern Machine Shop. De data hebben dus betrekking op voornamelijk de Noord-Amerikaanse markt. Modern Machine Shop voert regelmatig een Top Shops benchmark uit. Hierbij worden gegevens van de Top Shops, de besten van de klas, afgezet tegen de rest van de deelnemers aan het onderzoek.

freesdraai
Freesdraai- en draaifreesmachines (zoals deze Monforts UniCen) zijn gewild bij topbedrijven.

Freesdraaitechnologie
Het onderzoek toont duidelijk aan dat de metaalbedrijven die het beste presteren, vaker over de nieuwste frees- en draaitechnologie beschikken, zoals hogesnelheid freesmachines (60 procent versus 46 procent), horizontale bewerkingscentra (53 procent versus 42 procent) en bijvoorbeeld freesdraaicentra. Met name het verschil in dit laatste is significant: bijna 48 procent van de top Amerikaanse verspaners beschikt over deze technologie, vergeleken met slechts 29 procent gemiddeld. Het afgelopen jaar hebben topbedrijven hier fors in geïnvesteerd, want een jaar eerder gebruikte nog slechts 33 procent van hen freesdraaicentra. Bijna de helft van de topbedrijven zet harddraaien in, vergeleken met 38 procent van de rest van de deelnemers.

Topbedrijven spenderen meer aan duurdere gereedschappen

Je versterkt je positie niet alleen door te investeren in machines met de nieuwste frees- en draaitechnologie, zoals freesdraaicentra waarmee je je spindelrendement kunt verhogen. De machines zijn slechts één kant van de medaille. Gereedschappen zijn minstens zo belangrijk. Dat bevestigen de data van de Amerikaanse benchmark. Topbedrijven geven consistent meer uit aan tooling dan de rest van de metaalbedrijven. Volgens de onderzoekers wijzen de cijfers uit dat ze bereid zijn hogere initiële kosten voor hun gereedschappen te accepteren, omdat ze overtuigd zijn die meerkosten in de loop van de tijd terug te verdienen door een efficiëntere productie, langere standtijd en hogere nauwkeurigheid. Opvallend is verder dat driekwart van de topbedrijven het hardmetaal laat recycleren. Ze doen mee aan de recyclingprogramma’s die sommige gereedschappen leveranciers bieden.

Okuma
Bedrijven die investeren in de nieuwste technologie, zoals deze Okumadraaibank met 3 turrets, doen het doorgaans beter dan anderen.

Opspannen en koelen
Andere punten waarop de beste bedrijven zich onderscheiden, is de inzet van slimmere opspanmiddelen om insteltijden te verkorten. Zo gebruikt bijvoorbeeld 45 procent van de topbedrijven magnetische spansystemen, tegenover 37 procent van de rest. Ook vacuümspannen wordt door de beste bedrijven vaker toegepast. Een ander verschil is te vinden bij het gebruik van koelsmeeremulsie. De beste bedrijven zetten vaker MQL in, zuigen de neveldeeltjes van de koelsmeeremulsie af gebruiken vaker hoge druk koeling. Wat het programmeren betreft, blijkt er weinig verschil te zijn. Het overgrote deel van de deelnemers gebruikt CADCAM software. Wel zetten de beste bedrijven vaker simulatieprogramma’s in dan de rest.

Onderhoud
Twee laatste opvallende data: slechts 18 procent van de topbedrijven in Noord-Amerika gebruikt robots in de werkplaats. Dit is het dubbele van de rest van de onderzochte bedrijven. Een een kwart van de topbedrijven past total productive maintenance toe. Ze beseffen dat gepland onderhoud een kritische succesfactor is.

Meer informatie
Modern Machine Shop

Pin It on Pinterest