Steeds meer lichten springen op groen voor de maakindustrie. Nadat het Economisch Bureau van ABN Amro al enkele positieve signalen signaleerde in het novemberrapport over de industrie, ziet nu ook ING een verbetering. En de Duitse machinebouwers, misschien wel de beste graadmeter voor de metaalindustrie, hebben in het derde kwartaal hun orderstroom zien opleven.

[quote style=”boxed” float=”right”]Duitse machine-bouwers zien order-instroom fors herstellen[/quote] Het optimisme dat eigenlijk al duidelijk merkbaar was op de EMO, houdt aan. In de meest recente rapportage van het Economisch Bureau van ABN Amro constateert de Nederlandse bank dat “de krimp voorbij lijkt en de conjunctuur verbetert”. Weliswaar blijft de Nederlandse conjunctuur achter bij die van de Eurozone, het producentenvertrouwen is sterk verbeterd. Ook de krimp in de bedrijfsinvesteringen neemt af, een teken dat producenten meer vertrouwen krijgen.

De bezettingsgraad in de Europese landen. (Bron: ABN Amro)
De bezettingsgraad in de Europese landen. (Bron: ABN Amro)

De economen van ABN Amro zien wel een duidelijke tweedeling: sectoren die het moeten hebben van export, doen het beter. De industrie is een van de sectoren. Dit jaar is er weliswaar sprake van nog geen groei, voor 2014 voorspelt ABN Amro voor de industrie (exclusief de voedingsindustrie) een groei van 2 procent. Vooral in Duitsland en Oostenrijk stijgen de bezettingsgraden in de industrie sterk, wat eigenlijk goed zou moeten uitpakken voor de Nederlandse metaalindustrie.

De bezettingsgraad en productiviteit stijgen al enkele maanden (Bron ING)
De bezettingsgraad en productiviteit stijgen al enkele maanden (Bron ING)

Maakindustrie loopt voorop
Ook de andere Nederlandse bank, ING, is met positieve verwachtingen gekomen. “In 2014 leidt het ingezette herstel tot een productietoename van naar verwachting 2 procent”, schrijven de ING-economen in het kwartaalbericht Industrie. De bezettingsgraad en productie zitten alweer enkele kwartalen in de lift. Bij ING voorspelt men voor 2014 in de machinebouw een groei van 4 procent, in de metaalbewerking van 2 procent. Deze twee sectoren lopen voorop in het herstel. Ook de transportmiddelenindustrie doet het goed, wat mede komt doordat DAF Trucks in Eindhoven op volle toeren draait in verband met de invoering van de Euro VI motor, die vanaf 1 januari 2014 verplicht wordt. Ook de economen van ING zeggen dat de export de kar blijft trekken.

 

Sterk aantrekkende vraag in Duitsland

De ontwikkeling van de orderintake bij de Duitse machinebouwers.
De ontwikkeling van de orderintake bij de Duitse machinebouwers.

 

Het derde positieve geluid komt bij de Oosterburen vandaan. De VDW heeft de orderomvang in het derde kwartaal met 9 procent zien stijgen, berekend op jaar op jaarbasis. Deze groei komt zowel uit de binnenlandse vraag als de export: in Duitsland namen de bestellingen van machines met 12 procent toe, de exportbestellingen trokken met 6 procent aan. Over de eerste 9 maanden van het jaar als geheel laat het orderboek nog een daling van 6 procent zien. “De werktuigmachine-industrie heeft de lang verwachte draai gemaakt”, aldus Wilfried Schäfer, directeur van de VDW. Vooral in augustus en september zijn veel bestellingen geplaatst, mede onder invloed van de succesvol verlopen EMO in Hannover. In deze twee maanden hebben ook de fabrikanten van verspanende machines meer orders genoteerd dan vorig jaar in dezelfde tijd. Een punt van zorg blijft, aldus de VDW, wel China. Volgens Schäfer zal de Chinese markt niet eerder aantrekken dan wanneer de Chinese regering duidelijkheid verschaft over het verdere verloop van het huidige 5-jarenplan.

 

Pin It on Pinterest