NLR Marc de Smit

Om te voorkomen dat de Nederlandse maakindustrie achterop raakt, is het NLR (Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium) een breed project rondom additive manufacturing gestart. Met een 3D metaalprinter en testequipment, biedt het NLR de Nederlandse maakindustrie een omgeving om actief te ontdekken of de nieuwe productietechnologie meerwaarde biedt.

 

 MAMTeC spil in 3D-print activiteiten

Centraal in de aanpak van het NLR staat het vorig jaar opgerichte Metal Additive Manufacturing Centre (MAMTeC). Hier is inmiddels een roadmap additive manufacturing uitgezet, die nu samen met een aantal bedrijven verder wordt ingevuld. Het onderzoeksinstituut kan een belangrijke rol spelen in het verkennen door de maakindustrie van de nieuwe mogelijkheden die dankzij additive manufacturing ontstaan. Marc de Smit, R&D Engineer bij MAMTeC: “Als NLR beschikken we al jaren over veel materiaalkennis en over veel testapparatuur. Hiermee kunnen we de leercurve bij de bedrijven versnellen.” Ook in het modelleren heeft het NLR door de jaren heen veel ervaring opgebouwd.

 

Topologie

Design en modellering krijgen in de roadmap vooral aandacht door onderzoek te doen naar topologie optimalisatie. Iedereen is ervan overtuigd dat additive manufacturing kan doorbreken, omdat de technologie een wezenlijke bijdrage kan leveren aan gewichtsbesparing.

 

Lees het volledige artikel in het gratis digimagazine

Pin It on Pinterest