airbus 3dprinting

De bracket van titanium, 3D-geprint en meer dan 6 uur een belastingtest met 6 ton doorstaan. (Foto's: Airbus)

Hoe industrieel 3D-printen zich ontwikkelt, is lastig te voorspellen, zegt Onno Ponfoort van Berenschot. Dat de technologie impact gaat krijgen, staat voor hem buiten kijf. “Een onderzoeksbureau als Gartner geeft bijvoorbeeld aan dat het industrieel toepassen van 3D-printen geen hype is maar een zekerheid. Veel bedrijven onderschatten wat de impact gaat zijn op de eigen business.” Tijdens het 3D Printing Event in Eindhoven presenteert hij samen met collega Amir Sabirovic een aanpak om tot een succesvol businessmodel te komen.

 

Berenschot ziet OEM’ers binnen 1 tot 2 jaar 3D-printen in SLA’s opnemen

Op 21 en 22 oktober vindt tijdens de Dutch Design Week de 5e editie van het 3D Printing Event plaats. Waar tijdens andere evenementen vaak de nadruk op de technologie ligt, komen in Eindhoven ook andere aspecten aan bod, zoals de juridische kant en de businessmodellen. “Er zijn slechts weinigen die spreken over hoe je op bedrijfseconomisch verantwoorde manier gebruik kunt maken van 3D-printen. En op een dusdanige manier die houdbaar is voor de toekomst”, zegt Onno Ponfoort. Nieuwe technologie kan immers snel gekopieerd worden. Dus met een verkeerd businessmodel ben je je voorsprong zo kwijt.

 

Brede acceptatie

Onno Ponfoort houdt zich bij Berenschot nu 10 jaar bezig met het onderwerp 3D-printen. In 2004 heeft hij meegewerkt aan het Custom Fit project, waarin de haalbaarheid van gepersonaliseerde productie werd onderzocht. De verschillende termen die sindsdien voor 3D-printen zijn gebruikt, weerspiegelen volgens hem de ontwikkeling die de technologie heeft doorgemaakt. Van rapid prototyping en rapid manufacturing naar additive technology en additive technologies, omdat je meerdere technieken hebt om laagsgewijs producten op te bouwen. Nu wordt vooral over 3D-printen gesproken. De verandering is volgens Ponfoort dat breed geaccepteerd wordt dat 3D-printen een interessante technologie is voor sommige toepassingen. “Zeker voor prototyping, als je unieke producteigenschappen zoekt en ook wel voor kleine series, nog niet voor massaproductie.” De technologie is al voldoende ontwikkeld om bepaalde eindproducten mee te maken. En er wordt al geld mee verdiend. Tegelijkertijd ziet hij ook een acceptatie in de industrie dat je niet alles kunt doen met 3D-printen.
Berenschot

Berenschot kubusmodel

Het ontbreekt vaak nog aan goede businessmodellen, die ook op termijn duurzaam zijn. In de workshop die Berenschot organiseert, worden onder andere een aantal cases gepresenteerd van bedrijven nu al een succesvolle business hebben opgebouwd. Daarbij wordt aangegeven welke de succesfactoren zijn en welke voorwaarden daarbij komen kijken. Ook het businessmodel Cube wordt toegelicht. Dit model, ontwikkeld door Berenschot, geeft ondernemers een praktisch handvat om de mogelijkheden van 3D-printen succesvol te benutten. Een van de succesfactoren is volgens Onno Ponfoort specialisatie. Je kunt met 3D-printen niet alles aanpakken zoals een jobber in de maakindustrie dat gewend is. Als je bijvoorbeeld wilt 3D-printen voor de medische wereld, moet je certificeringen kunnen overleggen en de specifieke eisen van die markt kennen. Hetzelfde geldt voor aerospace. Meedenken over prototypes en deze 3D-printen als serviceprovider wil niet automatisch zeggen dat je ook de uiteindelijke productie moet gaat doen. “Je ziet specialisaties opkomen. Dat biedt juist voor nieuwe toetreders kansen”, zegt Onno Ponfoort.

 

OEM’ers passen voorwaarden aan

Hij gelooft dat de ontwikkelingen snel kunnen gaan. Nu al nemen grote Nederlandse uitbesteders in hun leveringsvoorwaarden bepalingen rond 3D-printen op. Binnen 1 tot 2 jaar verwacht Ponfoort dat ze in SLA’s met hun suppliers afspraken maken over niet alleen fysieke leveringen, maar ook leveringen van 3D-printfiles. Daarom is het volgens hem essentieel je nu voor te bereiden. Bijvoorbeeld door te reflecteren welke impact 3D-printen kan hebben en waar kansen liggen. Om aan te geven hoe snel het kan gaan, haalt hij de opmars van e-commerce in herinnering. In 2000 verschenen studies waarin voorspeld werd dat tegen 2010 wel 5 procent van de retailomzet online zou kunnen zijn. “Dat is veel sneller gegaan dan toen verwacht. Volgens de definities van toen, zitten we nu wel op 100%. Als je de huidige investeringen in 3D-printen en de opbrengsten die concerns denken te maken ziet, gaat dit een belangrijke rol spelen.”

 

Boek voor workshopdeelnemers

Afgelopen zomer heeft Berenschot het boek Succesfull businessmodels for 3D-printen uitgebracht, geschreven door Onno Ponfoort samen met Amir Sabirovic en Wieke Ambrosius. Dit boek ligt aan de basis van de workshop die Berenschot op 22 oktober ‘s ochtends organiseert tijdens het 3D Printing Event. Alle deelnemers krijgen na afloop het boek, waarvan je hier al een preview kunt lezen. Aansluitend organiseren Additive Industries & AddLab een masterclas Design for additive manufacturing.

Het volledige programma van het 3D-printing event vind je hier.

Pin It on Pinterest