CECIMO heeft onlangs een Additive Manufacturing Working Group opgericht. Op de EMO 2015, komend jaar in Milaan, zal additive manufacturing een belangrijk aandachtspunt zijn op deze grootste werktuigmachinebeurs ter wereld. Dat zegt Filip Geerts, secretaris-generaal van de Europese koepel van gereedschapmachinefabrikanten. Hij vindt echter uitspraken dat 3D-printen een voor de CNC-machines disruptieve technologie is, ver op de realiteit vooruit lopen.

 

Europese machinebouwers zetten additive manufacturing hoog op de agenda

Met 15 nationale organisaties als lid (zoals FPT-Vimag), die samen zo’n 1500 machinebouwers vertegenwoordigen, spreekt Cecimo namens zo’n 80 procent van de Europese fabrikanten van werktuigmachines. 3D-printen staat in deze industrie momenteel nadrukkelijk op de agenda. Zo heeft Cecimo een projectmanager voor dit thema aangetrokken, Giorgio Magistrelli. Hij houdt morgen, dinsdag een lezing op het 3D Printing Event in Eindhoven, dat plaatsvindt in het kader van de Dutch Design Week. Vooruitlopend hierop interviewde Made-in-Europe Filip Geerts over de visie van de machinebouwers op additive manufacturing (AM).

 

Enorme kansen in metaal 3D-printen

Filip Gerts CECIMO
Filip Geerts, secretaris-generaal van CECIMO: additive manufacturing biedt kansen, maar we moeten oppassen voor enthousiasme dat niet op de realiteit is gestoeld.

Hoe denkt Cecimo over 3D-printen in zijn algemeenheid? Is het gewoon ‘n productietechnologie of kan dit een grotere impact hebben op het produceren?
Filip Geerts: “Bij Cecimo spreken we liever over additive manufacturing, de algemeen geldende benaming voor alle technologieën. De definitie 3D-printen slaat meer op de consumentenmarkt. Zoals we allemaal weten, is additive manufacturing niet nieuw. Het ontstaan gaat terug tot eind jaren tachtig, toen Chuck Hull startte met het experimenteren met stereolithografie. De laatste vijf jaar zien we een verbreding van de toepassing. In het begin was AM in de maakindustrie vooral gericht op prototyping, nu zien we de inzet van AM zich ontwikkelen in toepassingen waar customization gevraagd is. Een typisch voorbeeld is de medische industrie, waarin customization van prothesen, implantaten en medische producten sterk profiteert van de toepassing van AM. Tegenwoordig wordt bijvoorbeeld 90 procent van alle hoorapparaten gemaakt via AM. Er liggen enorme kansen met name als het gaat om additive manufacturing van metaal gaat. Toepassingen daarvan gaan verder dan de medische industrie. Denk ook aan de aerospace en automotive industrie en de algemene productie zolang het niet om massaproductie gaat.”

Kan additive manufacturing supply chains veranderen?
Filip Geerts: “We moeten voorzichtig zijn met enthousiasme dat niet meer op de realiteit is gebaseerd. Opmerkingen zoals ‘AM zal bestaande supply chains disruptief veranderen’ en ‘AM bedreigt traditionele productie’ zouden wel eens heel ver af kunnen staan van wat de machine-industrie de laatste jaren ervaart. In ieder geval kan AM helpen dichter bij de eindgebruiker te produceren. Dat gebeurt al waar het gaat om 3D-printen van objecten voor individuele consumenten. AM bespaart ook prototyping en gereedschap gerelateerde kosten Het kan voorraden verkleinen en daardoor positieve effecten hebben op de financiële positie van bedrijven.”

We creëren voortdurend bewustzijn bij machinebouwers

Hoe kan additive manufacturing de business van de werktuigmachinebouwers raken?
Filip Geerts: “Wetenschappers en professionals in de sector delen nog geen gemeenschappelijke visie of AM-machines wel beschouwd moeten worden als werktuigmachines. Het is echter duidelijk dat ze in zekere mate aanvullend zijn, met name in de ontwerpfase. Wat ontzettend belangrijk is, is dat organisaties zoals Cecimo betrokken zijn bij het opstellen van de definitie en regulering van de standaarden. Om die reden ondersteunen onze lidorganisaties onze activiteiten in deze richting. Onze andere belangrijke strategie is voortdurend bij machinebouwers awareness en interesse voor AM te stimuleren en ze te helpen de kansen die AM hen biedt, te onderzoeken. In die lijn past de sterke focus van Cecimo op additive manufacturing tijdens de volgende EMO, in 2015 in Italië (5 – 10 oktober in Milaan).”

Slechts enkele machinebouwers hebben de AM-technologie tot nog toe omarmd en bouwen hybridemachines, zoals DMG Mori. Verwacht Cecimo dat meer fabrikanten dit voorbeeld gaan volgen?
Filip Geerts: “Ongetwijfeld bieden deze hybridemachines een interessante kans. We mogen verwachten dat deze trend doorzet, er vanuit gaande dat traditionele maaktechnieken zich ook nog doorontwikkelen. AM zal dan vooral doorontwikkelen voor producten die om customization vragen. Anderzijds moeten we erkennen dat er hoge instapdrempels zijn als het om nieuwe machine-ontwikkelingen gaat. De grootste moeilijkheid hierbij is de moeilijkheden die machinebouwers hebben om toegang te krijgen tot financiering van dergelijke investeringen.”

De concurrentie zit niet stil. De VS investeren sterk in 3D-printen, China doet hetzelfde. Waar blijft het antwoord van Europa? Moet de Europese Unie niet meer investeren in onderzoek naar AM om de eigen machine-industrie te ondersteunen?
Filip Geerts: “Precies in dat speelveld vervult Cecimo een belangrijke rol. Wij zijn voorstander van een bottom-up aanpak. We kanaliseren de vragen en behoeften van onze leden richting de Europese instituties. De VS en China gaan inderdaad zeer snel vooruit op dit terrein. Onder andere om die reden versterken wij de contacten met onze wereldwijde peers en promoten we initiatieven zoals de International Additive Manufacturing Award, die we samen met de Amerikaanse organisatie AMT in het leven hebben geroepen.”

 

Giogio Magistrelli is een van de sprekers op de eerste dag van het 3D Printing Event in Eindhoven. Hij gaat in op de impact van additive manufacturing op de machine-industrie en de rol die CECIMO hierin wil spelen. Tijdens het 3D Printing Event in Eindhoven, 21 en 22 oktober, lanceert Made-in-Europe het nieuwe 3D print magazine voor de maakindustrie in Nederland en Vlaanderen.

 

FOTO: Een typisch voorbeeld van een AM-product waar de technologie nieuwe mogelijkheden biedt is deze warmtewisselaar, vervaardigd uit metaal op een machine van EOS. EOS wordt in Nederland vertegenwoordigd door Bender Techniek.

Pin It on Pinterest