“Als 3D-printen een volwassen techniek wil worden, moet het kunnen voldoen aan de hoogste eisen. De ISO 9001 norm is als basis geschikt om de kwaliteit te borgen en de norm biedt voldoende ruimte om de unieke omstandigheden van 3D-printen te integreren.” Dat zegt Erik van der Garde, directeur van 3D Worknet, dat als eerste in deze jonge branche het ISO 9001 certificaat heeft behaald.

 

3D Worknet als eerst 3D-printbedrijf ISO-gecertificeerd

3D Worknet in Ede is een van de grootste onafhankelijke 3D-print bedrijven in West Europa, dat als printservice de zakelijke markt bedient. Het beschikt nu als eerste in deze sector over een ISO 9001 certificaat, erkend door TüV Nederland. Erik van der Garde zegt dat de onderneming hiermee een professionele stap zet binnen de 3D-printindustrie en voor een nieuwe professionaliseringsslag in de sector zorgt. “Hiermee onderscheiden we ons in de branche.”

 

ISO-norm goed uitgangspunt

Hoewel de ISO 9001 een vrij algemene kwaliteitsnorm is, vindt Van der Garde dat deze zeer goed bruikbaar is voor 3D-printbedrijven. De norm biedt voldoende uitgangspunten voor de productie van 3D geprinte modellen en voldoende ruimte voor aanpassingen aan specifieke omstandigheden in deze nog jonge industrietak. Tot die conclusie komt niet alleen 3D Worknet, maar ook TüV Nederland als certificerende instantie. “Ook voor hen is 3D printen nieuw. Samen hebben we geconstateerd dat de ISO 9001 norm geschikt is voor een 3D printbedrijf als 3D Worknet.”

 

Markt vraagt om kwaliteitsnormen

Voor de onderneming waren er twee redenen om het certificeringstraject te starten. Allereerst wil men zelf verantwoordelijkheid nemen om de kwaliteit te verbeteren en de lat telkens hoger te leggen. “Hoewel we staan voor hoogwaardige kwaliteit en snelle levertijd vallen er altijd zaken te verbeteren”, zegt Erik van der Garde. “Daarvoor is het noodzakelijk de huidige processen te beschrijven, verbeteren en borgen.” De tweede reden is de vraag uit de markt. Met name opdrachtgevers uit de high tech en de medische industrie vragen in toenemende mate om kwaliteitsborging als ze in zee gaan met een bedrijf als 3D Worknet. “Maar ook onze retailers vragen om borging van kwaliteit. Samen met hen komen we tot verbeteringen.”

 

Sommigen denken te simpel

Erik van der Garde juicht certificering door professionele 3D-printbedrijven toe. Hij ziet momenteel namelijk veel wildgroei in de sector. “Misschien wel teveel, omdat een aantal leveranciers te simpel denkt over ‘het kunstje’ . Als 3D printing een volwassen techniek wil worden moet het kunnen voldoen aan de hoogste eisen. Daarom heeft 3D Worknet ervoor gekozen om zelf het initiatief te nemen tot het bepalen van ‘de standaard’.”

Meer informatie
3D Worknet

Pin It on Pinterest