Okuma ServoNavi is een nieuwe technologie van de Japanse machinebouwer, die volledig autonoom zowel de productiviteit verhoogt als voor constant hoge kwaliteit oppervlakken zorgt. De technologie bestaat uit meerdere modules, software in combinatie met hardware en bewaakt continu de servo-aandrijvingen in de bewerkingscentra.

 

Automatisch monitoren aandrijvingen en compenseren voor afwijkingen

Het bijzondere aan SernoNavi is dat de technologie volledig autonoom werkt. Het is een voorbeeld hoe software steeds meer mogelijk maakt in de verspanende industrie. De eerste module is AI, automatische identificatie. Het gewicht van werkstukken en opspanmiddelen wordt automatisch geschat aan de hand van de programmagegevens, waarna de software de bewegingen van de tafel voor dit gewicht optimaliseert. Hierdoor zullen lichtere werkstukken sneller worden bewerkt omdat de bewegingen sneller kunnen zijn; zwaardere werkstukken worden stabieler bewerkt, omdat de aandrijvingen rekening houden met het hogere gewicht. Gemiddeld levert dit 20% cyclustijdreductie op, aldus Okuma.

 

Okuma Servonavi
Boven: het oppervlak bij een nieuwe machine; midden laat de slijtage zien en beneden na de correctie – automatisch – door servoNavi (Foto: Okuma)

Slijtage compenseren
De tweede module, ServoNavi SF (surface quality), is eigenlijk nog slimmer. Deze module houdt rekening met de afnemende nauwkeurigheid gedurende de levensduur van de machine, hoe minimaal deze ook zal zijn. Een aandrijving zal door het gebruik onvermijdelijk aan nauwkeurigheid verliezen. Dat tekent zich met name af op die punten in de freesbaan waar de beweging sterk van richting verandert. De besturing corrigeert voor de effecten van de slijtage van bijvoorbeeld de kogelomloopspindel, zodat de oorspronkelijke oppervlaktekwaliteit wordt behaald. Het compenseren voor trillingen, wat Okuma al langer aanbiedt, is eveneens geïntegreerd in deze technologie.

 

Het instelscherm voor ServoNavi.
Het instelscherm voor ServoNavi.

Intelligente machines
Volgens Ted Driggs, project manager bij Okuma America, gaat software de komende jaren een alsmaar grotere rol in de CNC-machines spelen. Hij schat in dat de verspanende machines voor 85 tot 90 procent in mechanisch opzicht volledig uitgerijpt zijn. De grootste rendementsverbetering zal dan ook moeten komen van zowel de besturing als het gebruik van sensoren in de machine. De intelligentie in de machines neemt toe. ServoNavi past hier in, door de servo-aandrijvingen van de machine te monitoren en automatisch te compenseren voor een hogere productiviteit en kwaliteit.

Okuma biedt deze technologie op meerdere machinetype aan, zoals de MA-H serie, de MB-V en MB-H serie.

Meer informatie

Okuma America

Gelderblom

Pin It on Pinterest