rpm innovations

De verschillende schakels in de totale 3D print keten moeten veel meer in verbinding met elkaar komen te staan om tot hoogwaardige producten te komen. Pas wanneer de techniek verbetert en in staat is direct eindproducten te printen en de keten meer samenwerkt, zal 3D printen leiden tot een kortere en minder complexe supply chain. Dat is één van de conclusies van Geert van der Vleuten in zijn masterthese ‘3D Printen bestaat niet’.

 

Onderzoek aan Universiteit Tilburg: 3D printen verkort industriële supply chain nog niet

 

Geert van der Vleuten, consultant bij Supply Value, is aan de Universiteit van Tilburg afgestudeerd voor de master Supply Chain Management. Hiervoor heeft hij onderzoek gedaan bij Nederlandse bedrijven en de waardeketens rond 3D printen onderzocht. Hij heeft zowel de supply chain voor industrieel 3D printen als voor consumentgerichte 3D printactiviteiten onder de loep genomen om de impact van 3D printen op supply chain management in kaart te brengen.

 

Geert van der Vleuten
Geert van der Vleuten van Supply Value onderzocht de effecten van 3D printen op de waardeketens.

Potentieel sneller ontwikkelen
Zijn eerste conclusie is dat 3D printen niet bestaat. Geert van der Vleuten: “Alle bedrijven zijn het erover eens dat 3D printen in de betekenis die we kennen van papier printen, niet bestaat. Het is geen simpele druk op de knop. De Engelse term Additive Manufacturing dekt de lading veel beter. Het is een vorm van produceren, met meerdere stappen.” Het potentieel van de technologie kan echter wel sneller ontwikkeld worden, denkt de supply chain consultant. In zijn eindrapport doet hij daarvoor verschillende aanbevelingen. Meer samenwerken binnen de hele keten is er één. Om een hogere kwaliteit van producten te produceren, moet de gehele keten van ontwerper tot aan de nabewerkende partij samengebracht worden.

 

 Scheiding fabrikant en consument vervaagt

Verschil met consumentenmarkt

Ook de geslotenheid van de metaalpoedermarkt wordt door hem aangestipt. Vaak schrijven fabrikanten bepaalde poeders voor en worden parameters vast ingesteld in de machine. Door de gesloten markt zijn de prijzen hoog. Geert van der Vleuten ziet hier een wezenlijk verschil met de consumenten 3D printmarkt, die veel meer open is. “Er zijn veel verschillende printers verkrijgbaar en de grondstoffen (met name kunststoffen) voor consumenten printen zijn veelal generiek. Het materiaal moet wel bij het type 3D print proces passen, maar er zijn veel verschillende aanbieders.”

 

In de consumentenmarkt is de supply chain al verkort door 3D printen.
In de consumentenmarkt is de supply chain al verkort door 3D printen.

 

Supply chain verschillen
Dit heeft effect op de supply chain. Consumenten kunnen thuis een product printen en daarmee verschillende stappen van de supply chain overslaan. Zij kunnen producten zelf ontwerpen of bestaande ontwerpen aanpassen en daarna 3D printen. De scheiding tussen fabrikant en consument vervaagt hierdoor. Websites faciliteren het on demand printen van consumentenproducten. Industriële (metaal geprinte) producten en onderdelen hebben te maken met hogere kwaliteitseisen, kwaliteitschecks en nabewerkingsstappen die niet zomaar op iedere locatie te realiseren zijn. De kwaliteitschecks en kwalificaties samen met de onvolwassenheid van de techniek en de mate van noodzakelijke nabewerking zorgen ervoor dat industriële bedrijven nog steeds lokaal 3D printen. Het is nog niet mogelijk om dezelfde kwaliteit print te bereiken, op een willekeurige printer naar keuze. Hierdoor verandert de industriële supply chain momenteel nog nauwelijks wanneer 3D printen geïmplementeerd wordt.

 

Mis de boot niet

De technologie heeft dus nog een lange weg te gaan, concludeert Geert van der Vleuten. Toch waarschuwt hij in zijn onderzoek dat bedrijven nu hun business modellen moeten testen. Wanneer bedrijven de ontwikkelingen op het gebied van 3D printen niet bijhouden, kan het zijn dat ze volledig de boot missen.

Lees op de website van 3D Printmagazine een uitgebreid artikel over het onderzoek naar het effect van 3D printen op supply chains. Onderaan dat artikel vind je een link om de samenvatting te downloaden.

 

Pin It on Pinterest