In de net afgesloten kennis- en innovatieconvenaten is er te weinig aandacht voor kennisverspreiding naar het midden- en kleinbedrijf. Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland, pleit daarom voor een grotere rol voor de regionale ontwikkelingsmaatschappijen op dit vlak.


Bedrijven, het Rijk en de kennisinstellingen in Nederland hebben net een nieuwe kennis- en innovatieconvenant afgesloten. Dit maakt deel uit van het Topsectorenbeleid. Nederlandse bedrijven hebben toegezegd volgend jaar meer dan 2 miljard euro te investeren in R&D op voor Nederland belangrijke maatschappelijke uitdagingen en nieuwe technologie. Denk hierbij aan slimme klimaatoplossingen, nieuwe medicijnen en artificiële intelligentie. In 2020 gaat het in totaal om 5 miljard euro dat alle partijen samen investeren. Mooie afspraken, constateren MKB-Nederland en VNO-NCW. Maar ze maken er ook enkele kritische kanttekeningen bij.

Bedrijfsleven investeert 2 miljard in R&D; bijna 3 miljard uit publieke middelen

Meer aandacht voor het mkb nodig

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: ‘In de nieuwe aanpak zitten aantrekkelijke elementen voor het innovatieve mkb. Zo wordt de mkb-regeling voor de topsectoren doorgezet (MIT), worden innovatiestages opgezet door hogescholen en hanteert NWO voor het mkb aantrekkelijke co-financieringspercentages. Maar het mkb is wel teveel het sluitstuk van het beleid geweest als ik door de plannen heen kijk.” Hij mist met name de goede verspreiding van nieuwe kennis naar het midden- en kleinbedrijf. Regionale ontwikkelingsmaatschappijen moeten hier als het aan hem ligt een grotere rol in krijgen.

Komt het geld wel los?

Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, vindt de convenant veelbelovend. Dat hogescholen en de regio’s deelnemen in deze afspraken is winst voor bijvoorbeeld de kennisverspreiding, De Boer vindt echter dat er een groot gat zit tussen de half miljard euro die het bedrijfsleven in nieuwe sleuteltechnologie wil investeren en de 100 miljoen euro die de publieke sector daar tegenover stelt. “De praktijk zal moeten uitwijzen of het geld allemaal echt los komt. Het beleid vanuit Den Haag is ingewikkeld en verkokerd en moet verder begrijpelijker gebracht worden naar de mensen waar het echt om gaat; de onderzoekers van bedrijven en onderzoekcentra en kennisinstellingen.”

Pin It on Pinterest