Kusters Goumans

Meer dan 35% van de huidige draai- en freesproducten zou door middel van online platformen kunnen worden besteld en geautomatiseerd door de productie gaan, wordt voorspeld. Slimme software en engineering gaan wonderen doen. De kans is groot dat juist hierdoor spantechniek het volgende grote zorgenkindje wordt. Moeten de vakmensen van vandaag worden omgeschoold tot de opspantechnicus van morgen?


Het percentage onderdelen dat je via een online platform kunt bestellen loopt verder op als een product geheel uitgekristalliseerd is. Met slimme software en goede engineering kun je de doorlooptijden (winstmarge) drastisch reduceren. Slimme 3D modellen hebben daarom de toekomst in het maakproces.

Dit artikel is een gast column van Carlo van Berlo van Kusters Goumans. De aanleiding voor zijn column is het artikel over veilig opspannen dat eerder verscheen.

Opspantechniek een ondergeschoven kindje

Kusters Goumans

Goede engineering vindt op de werkvloer plaats

Nu is het zo dat in elk verspanend bedrijf wel een paar personen werken die precies weten wat wel en wat niet in hun bedrijf kan worden gemaakt. Zij bepalen in principe de grenzen van maakbaarheid in het bedrijf. Uiteindelijk is het resultaat positief als de producten goed worden uitgeleverd. Goede engineering vindt ook plaats op de werkvloer omdat daar de maakopdrachten worden uitgevoerd, met de hulpmiddelen die daar beschikbaar zijn. De vakmensen maken de producten ieder op hun manier. Elk maakbedrijf doet per maakdeel z’n ding. Bij assemblage van de maakdelen komen eventuele fouten bovendrijven. Een foute maat kan gevolgen hebben voor meerdere onderdelen. Deze onderdelen worden dan helaas duurder in aanmaak. Hoe gecompliceerder het aanmaken van de onderdelen en hoe gecompliceerder de assemblage, des te hoger is de prijs voor het corrigeren van fouten.

Zonder productie heb je een grote achterstand

Bedrijven die niets zelf verspanen en alleen engineeren, hebben in principe een grote achterstand. Het grote leermoment voor aanmaak van de onderdelen is er bij deze bedrijven niet. Uiteindelijk worden vele producten veel te gecompliceerd ontworpen waardoor ze in de productie erg kostbaar worden. Deze bedrijven hebben hun kennis in andere slimme dingen zitten dan in het aanmaken van maakonderdelen. Er wordt vaak gesproken over kennis delen. Maar waarom zou een bedrijf bepaalde vakkennis willen delen als je er een goede boterham mee kunt verdienen? En dan gaat het met name om slimmer werken dan een ander.

Opspantechniek ondergeschoven kindje

Engineering software kan straks een deel van het dilemma oplossen. Maar ik denk dat de combinatie van slimme software en goede engineering van de onderdelen een ander probleem naar voren zal gaan schuiven, namelijk opspantechniek. Bij velen is het opspannen van werkstukken op de machine een onderschoven kindje. De kans is groot dat opspantechniek het volgende grote zorgenkind gaat worden. Producten worden gecompliceerder en andere productiemethoden worden al aangeboden. Ook deze hebben meestal een opspanprobleem, nog los va de vraag hoe het onderdeel na te bewerken.

Slimme software combinaties met slimme engineering kan wonderen gaan doen in de productie. De huidige vakman zou over een aantal jaar wel eens overbodig kunnen worden. Dan moeten we hem omscholen naar opspantechnicus.

Carlo van Berlo, werkvoorbereiding bij Kusters Goumans

Pin It on Pinterest