Nagenoeg de helft van het MKB-metaal laat kantoormedewerkers thuis werken in verband met de Coronacrisis. Een kwart kiest voor ploegendiensten in de productie om het risico op besmetting te verkleinen. Wat de toekomst betreft, is er bezorgdheid. 86% verwacht op korte termijn problemen in de bedrijfsvoering. Bij meer dan ruim één op de drie bedrijven is de omzet al afgenomen met gemiddeld één derde.Dat zijn cijfers uit een enquête die Koninklijke Metaalunie onder haar leden heeft gehouden. De uitkomsten schetsen een beeld van een voor een groot deel snel stilvallende metaalindustrie. Het MKB-metaal voelt de gevolgen van de maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen, nu al. Voor de komende weken verwacht 69% van de bedrijven een verdere daling van de orderportefeuille met gemiddeld 30%. 52% ziet de afname van de orders als het grootste probleem, 12% ziet een liquiditeitstekort als grootste probleem.

Enquête Koninklijke Metaalunie schetst beeld van fors inzakkende maakindustrie

Halfgeleiderindustrie blijft redelijk stabiel

De teruggang is overigens niet in alle sectoren even goed merkbaar. Bij 37% van de bedrijven is de gefactureerde omzet ondertussen afgenomen. Gemiddeld was de omzetafname bij deze bedrijven 31%. De hardste daling vindt plaats onder bedrijven die aan de transportmiddelenindustrie leveren, terwijl de toeleveranciers aan de elektronica en semi conductor industrie de kleinste afname rapporteren. Hetzelfde beeld is ook terug te zien bij de bedrijven die waar de Coronacrisis nu al hun orderportefeuille aantast. Bij 57% van de respondenten is de orderportefeuille in de afgelopen weken afgenomen. De gemiddelde afname bij deze bedrijven is 29%. Ook hierbij geldt dat de aan de elektronica en semi conductor industrie toeleverende bedrijven de laagste gemiddelde afname rapporteren. Van de bedrijven die een daling van de orderportefeuille hebben is de gemiddelde daling 16%, terwijl deze bij de transportmiddelen en voedingsmiddelenindustrie het dubbele is met ongeveer een derde deel of meer.

70% houdt rekening met daling orderportefeuille

Het aantal bedrijven dat komende weken rekening houdt met een verdere afname van de orderportefeuille is overigens veel groter. Deze vraag wordt door zeven op de tien metaalbedrijven positief beantwoord. Gemiddeld houden ze rekening met een afname van 30%. Uit de enquête blijkt dat het gebrek aan nieuwe orders de ondernemers veruit de grootste zorgen baart. Op dit moment is dat voor 35% van de ondernemers de grootste zorg en meer dan de helft van de respondenten verwacht dat dit over twee weken het grootste probleem zal zijn. Dezelfde ontwikkeling geldt voor de liquiditeitspositie. Kennelijk is er voor veel ondernemers geen acuut liquiditeitsgebrek, maar zal dit over twee weken een groter probleem zijn. Drie op de tien bedrijven denkt dat de orderportefeuille komende weken gelijk blijft!

coronacrisis
Uitstellen van investeringen is een van de maatregelen die ondernemers direct nemen.

Ondernemers treffen direct maatregelen

De ondernemers reageren wel direct op de effecten van het Coronavirus. Ongeveer een kwart bouwt de flexibele schil af; eveneens ruim een kwart zegt nu al gebruik te willen maken van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers in het MKB-metaal aangeeft de komende weken gebruik te willen gaan maken van de NOW. Andere maatregelen die ze nemen, zijn onder andere het vergroten van specifieke voorraden, verlagen van kosten en uitstellen van investeringen. Een derde deel van de bedrijven denkt in de komende weken geen grote maatregelen te gaan nemen.

Pin It on Pinterest