Het spindelrendement in de Amerikaanse verspanende industrie is sinds het uitbreken van de Coronacrisis half maart, afgenomen tot amper 25 procent. Sinds de aankondiging van het stimuleringspakket van $2 triljoen, lijkt het te stabiliseren. Dat blijkt uit cijfers van MachineMetrics, dat cloudgebaseerde monitoring van de CNC-machines aanbiedt aan verspanende bedrijven.

25 procent spindelrendement na uitbraak Covid-19

Het Amerikaanse MachineMetrics slaagt er met de cloud gebaseerde monitoring in een goed beeld te krijgen hoe de Amerikaanse verspanende industrie zich door de Covid-19 crisis heen worstelt. De forse daling van half maart lijkt enigszins te stabiliseren. Tussen 21 maart en 5 april ziet MachineMetric een afname van het spindelrendement met nog eens (relatief) 17 procent oftewel 5 procentpunt absoluut. Daarmee komt de bezettingsgraad van de werktuigmachines in de VS sinds de Coronacrisis uitbrak, uit op ongeveer 25 procent. 

Wat doet MachineMetrics? Voordat MachineMetrics zich op de EMO 2019 presenteerde, nam de startup deel aan de Hannover Messe van vorig jaar. In dit overzichtsartikel kun je meer lezen over wat het bedrijf de verspanende industrie aanbiedt. In een discussie die het deze week organiseerde met zowel ondernemers als een data analist van Gardner, kwam naar voren dat iedereen verwacht dat bedrijven zich nu bewust worden van het lage spindelrendement en de noodzaak om dit te monitoren en vooral op te voeren met automatisering en Industrie 4.0 oplossingen.

Aankondiging steunmaatregelen signaal voor opnieuw opstarten?

“Het lijkt alsof de stabilisatie op 28 maart is ingezet”, schrijft de Amerikaanse startup in een blogpost. Toevallig is dat de dag waarop het Witte Huis een steunprogramma van $2 triljoen goedkeurde en ziekenhuizen in de VS voor het eerst de noodklok luidden voor het tekort aan beademingsapparaten en persoonlijke beschermingsmiddelen. “Deze gegevens kunnen maakbedrijven hebben aangezet om hun machines weer te beladen met gereedschappen en aan te zetten.”

Rendement daalt al jaren

Uit de data die MachineMetrics via de klanten verzamelt. blijkt dat het spindelrendement in de verspanende industrie fors onder het niveau van 2019 ligt. In dezelfde periode vorig jaar lag het net onder de 30%/ Een jaar daarvoor, maart 2018, ging het rendement zelfs richting de 40%. 

Welke sectoren toen het goed?

Wat interessant is aan de data die het bedrijf verzamelt, is dat men dieper in bepaalde sectoren kan kijken om te zien hoe de markt zich ontwikkelt. Hiervoor worden de data van de machines gekoppeld aan de gegevens van de bedrijven over de sectoren waarin ze actief zijn. Eind maart trok de bezettingsgraad van machines in de automobiel- en machinebouw aan. Dat compenseerde de teruggang in de luchtvaartindustrie, die ook eind maart niet naliet. Logischerwijs is de productie bij de medische toeleveranciers fors toegenomen: deze activiteit staat nu op de 3e plaats qua machinegebruik. Deze week lag het spindelrendement bij deze bedrijven echter nog steeds veel lager dan begin maart, toen Covid-19 nog vooral een Chinees probleem leek te zijn. 

MachineMetrics heeft geen communicatiestandaard nodig

Hoe meet MachineMetrics het spindelrendement van CNC-machines? Allereerst is het concept dat men de maakbedrijven aanbiedt cloud-only. Dat betekent dat alle gebruiksdata van de machines die aangesloten zijn, in de cloud belanden. Bijzonder aan de oplossingen van MachineMetrics, dat zich vorig jaar op de EMO Hannover presenteerde, direct het gebruik afleest uit de PLC in de machine en via een Wifi, ethernet of mobiele connectie naar het cloudplatform stuurt. Men heeft geen communicatiestandaard zoals MTConnect of umati nodig. Het gebruik van de machine wordt gemeten door de stroomopname te meten als de spindel draait. Afgelopen jaar is men druk bezig geweest om plug and play apparaten te ontwikkelen, zodat klanten deze zelf kunnen installeren. 

Nauwkeuriger dan FED data

Een machine wordt volgens de meetsystematiek gebruikt als een G-code programma op de machine loopt; of als de machine het signaal actief geeft. Op machines waar dit niet kan, zet men sensoren in. MachineMetrics zegt hiermee een beter inzicht te hebben in het gebruik van de machines dan de FED heeft, dat afhankelijk is van gegevens die de bedrijven elke maand aanleveren via enquêtes. Daarin vraagt de Amerikaanse centrale bank aan de bedrijven hoeveel hun productie is geweest ten opzichte van de maximale capaciteit waarover ze beschikken. MachineMetrics verzamelt de data direct van de machines, zonder menselijke tussenkomst, dus zonder foutkans. Hierbij gaat men uit van maximaal 168 spindeluren in de week, het theoretisch maximum. 

Acceptabele foutmarge

Hoe betrouwbaar de data zijn? Het bedrijf schrijft op de website dat de foutmarge tussen de 2 en 3 procent ligt, afhankelijk van of men uitgaat van in totaal 200.000 machines in de VS (lage inschatting) of 700.000 (hoge inschatting). 

Pin It on Pinterest