De Europese machinebouw heeft in maart en april gemiddeld op minder dan de helft van de capaciteit gedraaid. Bedrijven die zich bezighouden met installatie en onderhoud van werktuigmachines, zitten zelfs op minder dan 40% van hun productiecapaciteit sinds de Covid-19 uitbraak midden maart. Voor de komende twee jaar zijn de vooruitzichten niet goed: er komt wel herstel maar de markt zal pas in 2022 stabiliseren.


Dit blijkt uit een intern onderzoek door CECIMO onder de eigen leden én de update van de economische verwachtingen. Deze cijfers zijn vorige week op de – online – voorjaarsvergadering bekend gemaakt. De koepelorganisatie van de Europese machinebouw (goed voor 150.000 directe banen) zegt dat de economische schade van de Covid-19 pandemie nog moeilijk te becijferen valt, maar dat dat de schade alom voelbaar en ernstig is.  

CECIMO verwacht pas in 2022 stabilisatie van de markt voor de Europese machinebouw

Gestage krimp versnelt 

En dit komt dan in een periode waarin de sector het toch al lastig heeft en midden in een gestage krimp van de productie zit. Vergeleken met 2018 hebben de CECIMO-landen vorig jaar 4,1% minder geproduceerd. De voorlopige resultaten over Q1 2020 wijzen uit dat de daling doorzet, terwijl de effecten van de Coronacrisis pas vanaf midden maart in de meeste landen merkbaar werden. CECIMO zegt dat de daling ongetwijfeld doorzet door de pandemie. De orders in de CECIMO-landen zijn in Q1 van dit jaar met 34% gedaald, orders uit de rest van de wereld met 30%. Gemiddeld daalde de orderportefeuille in de eerste drie maanden van 2020 met 29%. 

De omschakeling naar elektromotoren heeft grote impact op de afzet van gereedschappen voor de productie van componenten van een traditionele aandrijflijn.

Automobielindustrie investeert fors minder 

In de voorjaarsupdate van de economische voorspellingen heeft Oxford Economics, dat twee keer per jaar voor CECIMO de marktverwachtingen berekent, de effecten van de Covid-19 pandemie meegerekend. Deze cijfers laten zien dat zich een ‘perfect storm’ boven de sector heeft samengepakt. Want het is niet alleen de Coronapandemie die de bedrijven parten speelt. Veel relevanter is de problematiek in de automobielindustrie. Wereldwijd zijn de autoverkopen scherp gedaald, wat de vraag naar kapitaalgoederen zoals CNC-machines in deze sector nog verder onder druk zet. In de Europese automobielindustrie is er in het eerste kwartaal 10,7% minder in CNC-machines geïnvesteerd.

Markt blijft tot in 2022 volatiel 

Daarnaast ondergaat de automobielindustrie, een van de sleutelmarkten voor de fabrikanten van CNC-machines, een ingrijpende transformatie als gevolg van een over het algemeen onduidelijk duurzaam autobeleid, dat grote invloed heeft op de totale vraag naar auto’s, schrijft de organisatie. CECIMO rekent voor de tweede helft van het jaar op een herstel van de markt. Als de economieën weer terug opstarten en regels losser worden, zou in 2021 de Europese markt met 19,6 procent kunnen groeien. In 2022 zou de markt dan stabiliseren met een groeipercentage van 5%. Maar, zo waarschuwt de koepelorganisatie, de situatie blijft volatiel omdat tijdens de herstelfase de orderintake zwak blijft.

De kans: meer aandacht voor de productie-industrie 

Is het dan alleen maar kommer en kwel voor de Europese machinebouwers. Marcus Burton, voorzitter van het economisch comité, zegt dat de pandemie ook kansen biedt. “Beleidsmakers, zowel op nationaal als op Europees niveau, erkennen het belang van een goed gestructureerde productiesector en een gediversifieerde industriële toeleveringsketen. De regeringen richten zich nu op stimuleringspakketten en andere noodmaatregelen ter bescherming van productiebedrijven, zoals gereedschapsmachinebedrijven”. Bovendien hebben beleidsmakers en wetgevers meer oog gekregen voor kwesties als Industrie 4.0, duurzaamheid of de digitale transformatie van de productie of het faciliteren van de export van machines naar belangrijke buitenlandse markten, zoals China. 

CECIMO heeft onlangs een actieplan gepresenteerd om additive manufacturing op een meer strategisch niveau in te zetten en groei van deze sector te stimuleren.  

Pin It on Pinterest