De Belgische technologische industrie heeft een goed 2021 achter de rug, alhoewel de groei werd afgeremd door materiaalschaarste en gebrek aan medewerkers. Ook dit jaar ziet het er goed uit. De factor die roet in het eten kan gooien, is de inflatie. Deze leidt in België automatisch tot hogere lonen. Agoria rekent voor 2021 op 6,8% hogere loonkosten. Dat vergroot de loonkostenhandicap. Hiermee verspelen onze Zuiderburen in één klap de competitiviteitswinst sinds 2016.


Waarschuwende woorden deze week van de kant van Agoria, de koepel van de Belgische technologische industrie. Vorige week was de organisatie al kritisch over de arbeidsdeal op federaal niveau. Nu waarschuwt Agoria voor verlies aan concurrentiekracht vergeleken met de buurlanden. Voor de Belgische sector is dat cruciaal, want 73% van de omzet komt uit export, voornamelijk met de buurlanden. En ten opzichte van de buurlanden verliest België concurrentiekracht die het de laatste zes jaar moeizaam heeft gewonnen. Het marktaandeel in het buitenland is al licht gedaald.

Groei technologische sector afgeremd door gebrek materialen en medewerkers

Winst op loonkosthandicap smelt als sneeuw voor de zon

Dat komt, aldus Agoria, doordat de loonkosten vergeleken met de concurrerende landen in België vorig jaar ondanks de vooruitgang die is geboekt, nog altijd zo’n 9% hoger lagen. Omdat in België de inflatie door het instrument van automatische indexatie sterker doorwerkt in de loonkosten dan in de omringende landen, neemt de loonkloof nu weer toe. Agoria schat dit op een stijging van 9% naar 12% dit jaar. “Wat we gewonnen hebben sinds 2016 spelen we in een jaar kwijt”, zegt Bart Steukers, CEO van de sectororganisatie voor 2021 technologiebedrijven, die samen goed zijn voor 7,65 procent van alle werknemers in België. Hij vindt dat de competitiviteit van België qua loonkosten absoluut bewaakt moet worden. In 1996 is dat wettelijk vastgelegd; respecteren van deze wet is een sine qua non voor de voorman van de technologiebedrijven. De politieke wil om de automatische indexatie aan te pakken ontbreekt echter, constateert Agoria.

Tekort aan medewerkers

Een ander punt van bezorgdheid is het gebrek aan technische medewerkers. Uit een recente enquête onder de ruim 2000 aangesloten bedrijven blijkt dat de groei van de sector afgeremd wordt door het tekort aan medewerkers. 20% van de bedrijven zegt dat de productie lager ligt dan mogelijk is gelet op de marktvraag door gebrek aan mensen. De technologische bedrijven hebben vorig jaar 8000 nieuwe banen geschapen; dit jaar denken ze dat 7000 extra banen haalbaar is. Bart Steukers vindt dat het verschil in beloning voor werken en niet werken groter moet worden. “Dat is de essentie. De rest is nice to have.”

Langer doorwerken het nieuwe normaal

Ook moet veel meer gestimuleerd worden om na je 60e door te blijven werken. “We moeten de context schapen waarin het de normaliteit wordt om tussen je 60e en 64e door te werken. Waarom krijg je niet voor elk jaar dat je na je 60e langer doorwerkt meer fiscale vrijstelling?” Op dit moment werkt slechts een op de drie Belgen in deze leeftijdsgroep. Ook moet er meer aandacht komen voor leven lang leren, zodat medewerkers weten welke competenties over tien jaar van ze gevraagd worden zodat ze zich daarop kunnen voorbereiden.

De technologische industrie is vorig jaar weer op pre-coronaniveau uitgekomen en verwacht dit jaar 6% te groeien. De machinebouw, verleden jaar goed voor 10% groei, doet het nu rustiger aan met 4% groeiverwachting. De automobielsector verwacht in 2022 10% groei.

Pin It on Pinterest