coronarekening

De coronapandemie loopt op de laatste benen, maar de nijverheid in Nederland, waartoe het CBS ook de industrie rekent, heeft wel nog een flinke coronarekening open staan. Eigenlijk twee rekeningen. 14.000 bedrijven hebben nog een openstaande belastingschuld en er is nog slechts voor een klein deel een definitieve toezegging van de steun vanuit de NOW regelingen.


De bedrijfstakken horeca, handel, verhuur, vervoer en nijverheid ontvingen tot en met september 2021 de meeste steun vanuit NOW-regelingen, met bijna drie kwart van het totale bedrag, € 23,6 miljard. Het grootste deel van deze loonkostenvergoedingen ging naar het grootbedrijf, met gemiddeld 36 procent over alle bedrijfstakken. Grootbedrijven zijn bedrijven met 250 of meer werkzame personen. Die hebben potentieel ook de hoogste loonkosten. Maar ook het mkb heeft volop gebruik gemaakt van de regelingen.

Openstaande coronarekening bij de Belastingdienst ruim € 19 miljard; 19% nijverheid heeft deze regeling gebruikt

19% nijverheidsbedrijven moet nog belastingen betalen

Iets meer dan de helft van de Nederlandse nijverheidsbedrijven met 2 of meer medewerkers heeft van minstens één corona steunmaatregel gebruik gemaakt. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over het gebruik van de steunmaatregelen tot nog toe. Bij de eenpitters in de nijverheid (geen bouw) heeft 27% minstens één regeling gebruikt. Van deze groep heeft ruim 13% uitstel van belastingbetaling aangevraagd. Bij de bedrijven vanaf twee medewerkers heeft bijna 30% het betalen van belastingen uitgesteld. Alles bij elkaar moeten ruim 14.000 nijverheidsbedrijven nog hun betalingsachterstand bij de overheid goed maken. CBS maakt geen specifieke cijfers per sector bekend, maar de 14.000 nijverheidsbedrijven vormen samen 19% van alle bedrijven die uitstel van belasting betaling hebben aangevraagd. De totale belastingschuld van het Nederlandse bedrijfsleven is ruim € 19 miljard, reken er dus op dat ook de nijverheid nog miljarden moet betalen. Vanaf dit jaar betalen bedrijven rente over deze schuld, die tot 2024 oploopt tot 4%.

Vaker dan gemiddeld beroep NOW-regeling

Uit de CBS-cijfers blijkt dat de nijverheidsbedrijven iets vaker een beroep op ondersteuning op één regeling hebben gedaan dan gemiddeld in Nederland: 53,9% voor de nijverheid tegen 51,3 gemiddeld (bedrijven vanaf 2 medewerkers). Ook hebben ze vaker een beroep gedaan op de NOW-regeling: 36,8% tegen 29% gemiddeld. Daarmee hoort de nijverheid bij de bedrijven die vaker een beroep op de NOW-regeling hebben gedaan. Logischerwijs wordt deze lijst aangevoerd door de horeca met 59,7% gevolgd door overige dienstverlening (52,3%)

Voor bijna 3 miljard NOW aangevraagd

De nijverheidsbedrijven hebben vooral een beroep gedaan op NOW 1 (8955 bedrijven) en NOW 2 (4885). Daarna is het aantal steeds verder afgenomen tot 590 bedrijven die een aanvraag voor NOW 5 hebben ingediend. In totaliteit heeft de nijverheid (exclusief de bouw) ruim € 2,9 miljard aan NOW gelden voorlopig toegezegd gekregen of al ontvangen . Hiervan is echter slechts € 572 miljoen definitief vastgesteld door het UWV. Zo is van de € 1,1 miljard die toegekend is in de NOW 1 regeling pas € 486 miljoen definitief vastgesteld. Bij NOW 2 is dat nog minder: hiervan is slechts € 85 miljoen vastgesteld, terwijl € 660 miljoen is toegekend maar nog open staat.

Hoe pakt NOW uiteindelijk uit?

Van de laatste drie NOW-regelingen is nog helemaal niets door het UWV vastgesteld, terwijl afhankelijk van de omzetderving wel een groot deel als voorschot is uitgekeerd. Hoe gaat deze coronarekening voor de sector uitpakken? Wat betekent dit alles voor de investeringsbudgetten?

1 gedachte over “Nijverheid heeft flinke coronarekening open staan

Reacties zijn gesloten.

Pin It on Pinterest