Een van de groeisectoren is energie, denkt men bij DMG Mori. Hier een foto van een onderdeel uit een waterkrachtcentrale.

De investeringen in energiesystemen zullen tot 2040 verdubbelen. Deze markt groeit wereldwijd van een omvang van ongeveer € 762 miljard in 2020 naar € 1.808 miljard (1,8 biljoen) in 2040. Dat blijkt uit een studie die de VDW heeft laten uitvoeren. De jaarlijkse groei van 4,4% biedt volgens de VDW perspectieven voor de werktuigmachinebouwers. Dankzij de energietransitie wordt de energiesector voor de machinebouwers een relevante sector worden.

De eerste van de twee grote aanjagers van deze groei zijn de investeringen in systemen voor hernieuwbare energie, zoals windmolens, waterkrachtcentrales en solarsystemen. Deze markt gaat meer dan verdubbelen tot € 569 miljard over twintig jaar. De andere aanjager is het versterken en uitbouwen van het elektriciteitsnetwerk. Deze markt groeit nog sneller tot meer dan € 600 miljard in 2040. Andere investeringen waar de werktuigmachineindustrie van kan profiteren, zijn die in atoomenergie, scheiden en opslag van CO2, de waterstoftechnologie. Sommige investeringen hangen echter sterk af van het tempo waarin de politiek de transitie er door heen wil drukken.

VDW ziet energiesector drie keer zo snel groeien als totale markt

De energietransitie biedt de VDW-leden tegenwicht aan de omzet die ze verliezen in de automobielindustrie door de elektrificering (fotoBMW Group 2021//Gudrun Muschalla)

Energie wordt relevante sector

De VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken) heeft het onderzoek laten uitvoeren door Strategy Engineers, een consultancybedrijf in München. Doel van het onderzoek is de kansen en uitdagingen in kaart te brengen. De onderzoekers gaan daarbij zelfs tot op componentenniveau. Per component in bijvoorbeeld windturbines en waterstofcentrales wordt aangegeven of het voor de machinebouwers loont zich hierop te concentreren en nieuwe business op te bouwen.  De energiesector is verantwoordelijk voor een kwart van alle CO2-emissies, dus de sector moet wel gaan investeren als overheden vasthouden aan een maximale opwarming met 1,5 graad C tegen 2050. De VDW verwacht dat de afzet tot 2040 jaarlijks met 3,6% kan groeien. Daarmee wordt de energiesector voor de machinebouwers een relevante afzetmarkt. “De studie toont aan dat de energie-industrie, met haar aanzienlijke groei tot 2040, potentieel biedt voor fabrikanten”, vat VDW-voorzitter Franz-Xaver Bernhard

Windturbines en uitbreiding stroomnet

Het grootste potentieel is te vinden bij de onderdelen voor windturbines. Denk hierbij aan de productie van tandwielkasten, volgsystemen en grote lagers. Dit wordt nog versterkt door de tendens naar steeds krachtiger installaties. Ook relevant is de bouw van gasturbines voor de opwekking van elektriciteit in gas- en stoomcentrales. Tenslotte zijn veel uitgebreide perifere componenten in grote hoeveelheden nodig, zoals pompen, compressoren, generatoren, lagers, kleppen, tanks en leidingen. Wat het volume betreft, zijn warmtepompen voor de verwarming van gebouwen bijzonder interessant. In de toekomst zullen componenten voor de expansie van de waterstofeconomie in beeld komen, zoals compressoren en stapels eindplaten in elektrolyse en in mobiele en stationaire brandstofcellen. Naast pure energieopwekking, -opslag en -distributie is er ook potentieel in de automatiseringstechnologie voor de productie van fotovoltaïsche modules, batterijcellen of brandstof- of elektrolysestapels. De vraag wordt gecompleteerd door de behoefte aan energiedistributie, bijvoorbeeld voor transportvoertuigen of speciale schepen, alsmede machines voor de productie van onderdelen voor de uitvoering van de energietransitie. 

VDW-voorzitter Franz-Xaver Bernhard

Van ondergeschikte rol naar groeimarkt

Over het geheel genomen speelt de energiesector momenteel een ondergeschikte rol in de verkoop van werktuigmachines. De ontwikkeling van het relevante marktsegment voor de industrie ligt met 3,6 procent reële groei per jaar tot 2040 echter aanzienlijk boven de gemiddelde wereldwijde marktontwikkeling op langere termijn voor gereedschapsmachines (1,1 procent). Het onderzoek is exclusief voor de VDW-leden gedaan.

Pin It on Pinterest