moulding expo

De Duitse industrie zucht onder de Berlijnse regeldrift. En nu komen daar nog eens 90 richtlijnen uit de Europese Green Deal bij. Bovendien moet ook het mkb-maakbedrijf rekening houden met CO2-registraties die klanten zullen gaan eisen. Tijd voor een moratorium op regelgeving, klonk het tijdens de presentatie van Moulding Expo 2023 in Stuttgart. Tegelijkertijd ziet de sector verduurzaming ook als een kans.


Exact vier jaar geleden presenteerden de stempel- en matrijzenmakers, de prototype- en modellenmakers zich voor het laatste in de beurs van Stuttgart. Voor een industrietak die de sleuteltechnologie is voor tal van andere sectoren, is het goed dat Moulding Expo dit jaar weer als beurs doorgaat. “De wereld is dramatisch veranderd de afgelopen vier jaar. Er zijn nieuwe uitdagingen, maar ook kansen”, aldus eventmanager bij de Messe Stuttgart Florian Niethammer.

Verduurzaming biedt kans voor nieuwe verdienmodellen

De deelnemers aan de paneldiscussie: van links naar rechts Wilfried Schäfer, markus Heseding, Kai Kegelmann en Ralf Dürrwächter.

Grote uitdagingen voor de sector

De uitdagingen zijn groot, blijkt uit het beeld dat een aantal koepelorganisaties schetst. De prijzen die de bedrijven voor hun gereedschappen, prototypes en modellen krijgen, liggen niet op het niveau dat nodig is. Het gebrek aan vakmensen speelt de branche behoorlijk parten. Nog niet alle afzetmarkten doen het even goed. Maar wat vooral opviel bij de commentaren van koepelorganisaties zoals de VDMA Präzisionswerkzeuge, VDW (machinebouwers) en VDWF (vormen- en matrijzenmakers) is de hoge regeldruk. Het afbouwen van de bureaucratie is ontzettend belangrijk, aldus Markus Heseding, directeur VDMA Präzisionswerkzeuge. “De bureaucratie is zo groot dat de uitgaven hiervoor in het mkb ongeveer op hetzelfde niveau liggen als de uitgaven voor R&D. Geld dat men beter kan inzetten, meer toekomstgericht.”

De bureaucratie is zo groot dat de uitgaven hiervoor in het mkb ongeveer op hetzelfde niveau liggen als de uitgaven voor R&D

Markus Heseding, VDMA

EU-regels voor grote bedrijven raken ook het mkb

Berlijn en Brussel zijn echter ideeënrijk en verzinnen telkens wel weer nieuwe bureaucratische regels voor de industrie.  Heseding wijst onder andere op de 90 richtlijnen die komende jaren voortvloeien uit de Europese Green Deal. Dit soort regelgeving geldt strikt juridisch enkel voor de grote concerns. De invoering van nieuwe wetgeving in Duitsland voor transparantie in toeleverketens, eigenlijk bedoeld voor bedrijven met meer dan 500 medewerkers, laat zien dat ook het mkb-maakbedrijf hiermee te maken krijgt. “Grote OEM’s verwachten dat van elke leverancier, ongeacht de grootte.”

CO2 registratie zal snel gelden voor het mkb

Dat zal ook gebeuren met de Europese regelgeving die grote bedrijven verplicht te rapporteren over hun CO2 emissie. “De CO2 footprint wordt een kengetal, dat op korte termijn net zo belangrijk wordt als andere. Wij denken dat dit eerder een kwestie van maanden is en niet van jaren”, zegt Ralf Dürrwächter, directeur van het verbond van Duitse stempel- en matrijzenmakers VDWF. De brancheorganisaties vragen in Berlijn constant aandacht voor regeldruk. “Jammer genoeg wenst de politiek heel andere dingen. De politiek heeft een andere agenda en dat kan pijn doen”, aldus Heseding.

Optimisme bij de organisaties achter Moulding Expo: de veranderingen bieden kansen.

Verduurzaming als kans voor de sector

Toch is de verduurzaming die in Europa is ingezet tegelijkertijd de kans voor de sector, daar waren allen het over eens bij de presentatie van Moulding Expo 2023. Kai Kegelmann, die namens het Jungnetzwerk des Bundesverband Modell- und Formenbau (BVM) spreekt, roept op tot acties om het imago van kunststoffen te verbeteren. “Kunststoffen hebben het potentieel om onze duurzaamheidsdoelen te bereiken. Natuurlijk moeten we microplastics aanpakken, maar het materiaal heeft potentieel. We moeten er positiever mee omgaan.” Hij ziet hij onder andere kansen voor lokale productie met kunststoffen door te gaan 3D printen. Hij kijkt wat dat betreft positief naar de toekomst. Ook bij de VDMA ziet men in verduurzaming een groeikans.

Moulding Expo 2023 brengt opnieuw het hele ecosysteem bijeen in Stuttgart

Zoek naar andere businessmodellen

Het noodzaakt bijvoorbeeld wel om naar andere businessmodellen te zoeken, meent Ralf Dürrwächter. Kun je als gereedschapmaker nog lang geld blijven vragen voor een hoop staal? Of moeten de bedrijven naar een pay per use model. “En dan is het hoofdprobleem de bedrijfsgrootte”, aldus de VDWF-directeur. Veelal hebben de Duitse bedrijven in deze sector amper 20 medewerkers. “De chef is met de dagelijkse beslommeringen bezig en heeft geen tijd om met dit soort zaken bezig te zijn.” Precies daarin kan Moulding Expo, waar de VDWF zich met 70 lidbedrijven presenteert, een rol spelen. Dürrwächter ziet de beurs als een platform om ideeën uit te wisselen.

Moulding Expo brengt hele ecosysteem bijeen

Moulding Expo brengt in totaal meer dan 400 exposanten bijeen in Messe Stuttgart. Daarvan is 45% een mkb bedrijf dat stempels, matrijzen, modellen of prototypes maakt. Deze kerngroep wordt aangevuld met partijen uit het ecosysteem, waaronder machinebouwers en fabrikanten van hardmetaal. In het beursprogramma is er ruim aandacht voor duurzaamheid en digitalisering. Samen met Pilz wordt een forum over machineveiligheid georganiseerd. Ook is er dit jaar een speciale inkopers dag. De zoektocht, het werven en binden van jonge vakmensen is eveneens een thema in het lezingenprogramma. Moulding Expo vindt plaats van 13 – 16 juni in Messe Stuttgart. Meer informatie vind je hier.

Pin It on Pinterest