Netcongestie

Een op de vijf metaalbedrijven die hebben meegewerkt aan de Economische Barometer MKB-maakindustrie heeft in de bedrijfsvoering last van netcongestie. Hierdoor kan bijna een op de tien bedrijven niet uitbreiden.


Omdat netcongestie een actueel thema is, heeft Koninklijke Metaalunie dit onderwerp deze keer meegenomen in de enquête voor de Economische Barometer  MKB-maakindustrie. Een van de conclusies is dat 9% van de deelnemers momenteel door de netcongestie wordt afgeremd met uitbreidingsplannen. Dit loopt uiteen van het niet kunnen verhuizen omdat op de nieuwe locatie nog geen netaansluiting beschikbaar is tot bedrijven die aangeven geen nieuwe machine bij te kunnen plaatsen vanwege de netcongestie.


Een op vijf metaalondernemers ervaart al problemen met netcongestie


Hogere kosten

Het heeft ook invloed op de kosten die bedrijven maken. 6% van de respondenten zegt dat ze door netcongestie tegen hogere kosten aanlopen. Denk hierbij aan hogere energiekosten en het niet kunnen terugleveren van de stroom opgewekt door zonnepanelen. Ook schade door een hogere piekspanning draagt bij aan de hogere energiekosten die maakbedrijven ervaren.


Minder snel kunnen verduurzamen

Het overvolle Nederlandse stroomnet blijkt ook de verduurzaming van de maakindustrie af te remmen. 5% van de deelnemers aan de enquête zegt dat ze niet of minder kunnen verduurzamen dan ze willen. Ze kunnen bijvoorbeeld geen zonnepanelen plaatsen omdat ze de energie niet kunnen terugleveren aan het net. Behalve dat een op de vijf ondernemingen nu al hinder ondervindt van netcongestie,  zijn er ook bedrijven die aangeven dit in de nabije toekomst te verwachten.


Hogere waardering bedrijfsresultaat

De Economische Barometer MKB-metaal schetst voor de rest een gemengd beeld. Bij de ondernemers in de MKB-maakindustrie is de binnenlandse- en buitenlandse orderpositie bij net zo veel bedrijven toe- als afgenomen. De waardering van de orderpositie is ‘zuinigjes’ te noemen en voor het eerste kwartaal van 2024 worden geen sterke veranderingen van de orderpositie verwacht. Het aantal bedrijven met vacatures is voor het vierde kwartaal op rij weer iets afgenomen. Het aantal bedrijven dat aangeeft winst te maken, ligt de afgelopen drie kwartalen redelijk op hetzelfde niveau. Bijna driekwart van de bedrijven geeft aan winst te maken, terwijl een kleine 10% aangeeft verlies te maken. De overige 17% draait quitte. 56% van de respondenten geeft aan tevreden te zijn met het bedrijfsresultaat over het vierde kwartaal, terwijl dit over het derde kwartaal slechts 26% was.

De volledige resultaten van het onderzoek kun je hier lezen

Foto van Nicole Köhler via Pixabay

Pin It on Pinterest