ASML Cleanroon Assembly

ASML gaat meer eisen aan toeleveranciers stellen op het vlak van duurzaamheid. Dat meldt de chipmachinefabrikant in een artikel op de eigen website. Hierin gaat ASML dieper in op hoe het de supply chain wil voorbereiden op de toekomst. Een van de opvallende punten: toeleveranciers zullen in toenemende mate beoordeeld worden op hun sustainability strategie.


Sustainablity wordt als eerste genoemd. ASML wil in 2030 net-zero bereiken qua emissie van broeikasgassen in de supply chain. Tot nog toe ging het vooral om het aanleveren van CO2 data door de toeleveranciers en betrokkenheid tonen bij de ESG doelstellingen (environmental, social en governace). Daar blijft het niet bij, schrijft ASML.

Toeleveranciers moeten strategie tonen

duurzaam

ASML zegt nu:

In de toekomst zullen we leveranciers vragen om verder te kijken dan de basisgegevens over emissies en om hun routekaarten en doelstellingen op het gebied van duurzaamheid met ons te delen. Onze inkoopteams krijgen in de tweede helft van 2023 een training over ESG-onderwerpen en zullen nauw samenwerken met onze leveranciers om hun ESG-duurzaamheidsstrategieën en -capaciteiten te helpen ontwikkelen.

ESG-elementen zoals een visie op duurzaamheid, het terugdringen van CO2 emissie en het verminderen van afval zullen in toenemende mate criteria worden die de inkopers van ASML meenemen in hun beoordelingen van toeleveranciers. Sterker nog: stap voor stap zullen deze factoren beslissend worden voor met wie ASML zaken doet en met wie niet.

Stap voor stap worden ESG-elementen beslissend in selectie toeleveranciers

Nauwere samenwerking

Het bouwen van een duurzame supply chain behelst meer dan alleen de ESG doelen. ASML zegt verder nauwer te willen samenwerken. Hieraan moet onder andere het Supplier Collaboration Program bijdragen, dat ASML verleden jaar is gestart. In het kader van dit programma worden ervaren ASML’ers een aantal maanden bij toeleveranciers gedetacheerd om beter inzicht te krijgen in hun manier van werken en samen te werken op het vlak van technologie- en productie roadmaps.

Lokale ecosystemen rond de reparatie centra

Andere zaken die ASML aanpak om de supply chain robuuster te maken is het sourcen van sachaarse materialen bij meerdere bronnen en het opzetten van lokale reparatiecentra dichtbij de klanten. Over enkele jaren moet in elke regio zo’n repair centre operationeel zijn. Rondom zo’n repair centre zal een lokaal ecosysteem van toeleveranciers worden opgebouwd. ASML wil in 2025  zo’n 10% van alle onderdelen voor service aan de installed base lokaal gerepareerd wordt.

50.000 nieuwe banen in Nederland

Tot slot wordt in het artikel nog aangegeven dat ASML van plan is het aantal medewerkers in Nederland te verdubbelen van 20.000 tot 40.000 in 2030. Omdat elke baan bij ASML nog eens 2,5 baan in de supply chain oplevert, betekent dat er tegen die tijd nog eens 50.000 extra medewerkers voor de toeleveranciers nodig zijn. ASML wil daarom met toestemming van de sollicitant, in de toekomst gegevens van sollicitanten gaan delen met de suppliers, die vaak mensen met vergelijkbare vaardigheden zoeken.

Foto: ASML

Pin It on Pinterest