In de industrie is investeren in digitalisering en automatisering om bij te blijven een van de belangrijkste drijfveren achter alle investeringsplannen. Liefst 34,6% noemt investeren in technologie als het belangrijkste investeringsgebied om toekomstbestendig te blijven. Slechts 16,9% van de bedrijven zet investeringen in duurzaamheid op de eerste plaats.


Een en ander blijkt uit de nieuwste cijfers over het investeringsklimaat van het CBS. Ondernemers in de industrie zijn per saldo nog steeds positief over hun investeringsplannen, maar duidelijk minder positief dan een jaar geleden. Met een half procent méér bedrijven die verwachten dat de investeringen toenemen, is de sector eigenlijk neutraal. Vorig jaar rond deze tijd verwachtte nog 13,1% van de bedrijven in de industrie meer te gaan investeren.

Bron: CBS


Financiering flinke belemmering

Dat het investeringsklimaat verslechtert, heeft meerdere redenen. Niet alleen de verzwakte conjunctuur speelt hierbij een rol, ondernemers ervaren ook alsmaar meer belemmeringen. Bijna een op de vijf industriële ondernemingen noemt het gebrek aan financiële middelen of de hoge kosten van financieringen een belemmering. Voor een op de zes is het gebrek aan personeel een belemmering om te investeren. En een op de tien noemt wet- en regelgeving als de belangrijkste belemmering. Tot slot noemt 6,5% het te lage rendement op de investering als belangrijkste rem op injvesteringen. Overigens blijkt uit de cijfers van CBS dat bijna een op de drie bedrijven in de industrie geen belemmeringen ervaart als het om investeren gaat.


Personeel en duurzaamheid scoren laag

Zoals gezegd, noemt ruim 34% van de bedrijven investeren in automatisering en digitalisering het belangrijkste investeringsgebied om bij te blijven in de toekomst. Productinnovatie volgt op de tweede plaats met 30,7%. Opvallend zijn twee andere investeringsgebieden die laag scoren. Zo noemt 14,4% investeren in personeel als het belangrijkste investeringsgebied om toekomstbestendig te blijven. Hoe verhoudt zich dit cijfer tot de 15% die gebrek aan personeel als de grootste belemmering ziet? Het tweede opvallende cijfer is dat over duurzaamheid. Om toekomstbestendig te blijven, noemt 16,9% investeren in duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen als het belangrijkste investeringsgebied. In de dienstverlening liggen deze percentages veel hoger.


Foto: automatisering blijft het belangrijkste investeringsgebied in de industrie, zoals ook te zien was op de TechniShow 2024. Gibas demonstreerde daar onder meer de rol van AMR’s en cobots in de maakindustrie.

Pin It on Pinterest