Mkb-maakbedrijven in Midden- en West-Brabant zien volop kansen voor automatisering in hun bedrijf. Ze denken dan met name aan offreren, het maken van een planning met terugkoppeling van productie, werkvoorbereiding, papierloos werken, handmatige bewerkingen, tijdregistratie en nacalculatie.


Dat is een van de voorlopige conclusies uit een onderzoek door Fontys Hogeschool naar de uitdagingen die mkb-maakbedrijven ervaren als het gaat om productiviteitsverbetering middels automatiseren. De resultaten worden volgende week bekend gemaakt tijdens Digital Innovations, een nieuw onderdeel van Vision, Robotics & Motion. Klikopmorgen, een van de Europese Digital Innovation Hubs, organiseert op de tweede beursdag een heel ochtendprogramma over digitalisering in het mkb-maakbedrijf.


Presentatie van onderzoek onder West- en Midden Brabantse maakbedrijven tijdens Vision, Robotics & Motion


Welke drempels ervaren de maakbedrijven?

Opdrachtgever voor het onderzoek zijn Midpoint Brabant, samen met Rewin, FME en Metaalunie. Onlangs hebben ze de eerste resultaten samen met ondernemers besproken tijdens een rondetafelbijeenkomst in het kader van het programma Slimmer Werken. Daarin werd onder andere aangegeven dat de bedrijven, aldus het onderzoek, uitdagingen zien door de krappe personeelsbezetting, lange doorlooptijden in de productie, hoge productiekosten en te lage kwaliteit en flexibiliteit. Ze zijn wel overtuigd dat automatiseren bijdraagt aan het verhogen van hun productiviteit. High mix low volume blijkt vaak een drempel te zijn om te starten met automatisering; ook het ontoereikend kennisniveau van de medewerkers en het overvolle energienet werpen drempels op om te automatiseren, aldus Midpoint Brabant.


Slimme oplossingen

Floor Meijs, projectleider Midpoint Brabant, presenteert de onderzoeksresultaten donderdag 6 juni tijdens de beurs Vision, Robotics & Motion. Aansluitend wordt een concrete case bij VPT Versteeg Perforeertechniek gepresenteerd. Aansluitend pitchen twee hightech startups hun oplossingen. Prespective biedt zowel de tools als de service om als machinebouwer met een digital twin de machine zichtbaar en configureerbaar te maken nog voordat deze is gebouwd. De tweede startup is Snabbt, software waarmee werkvoorbereiders veel tijd kunnen winnen bij het calculeren en werkvoorbereiden van losse componenten en samenstellingen. Tot slot presenteert Freek Langhorst van smart.box de ervaringen van een aantal plaatverwerkende bedrijven bij het digitaliseren van de processen.

Digital Innovation

Mikrocentrum organiseert Digital Innovation voor de eerste keer. Automatisering en digitalisering kunnen veel van de dagelijkse problemen in de industrie oplossen. De vraag is echter hoe vanuit van wetenschap naar de implementatie in de praktijk te gaan? Veel is technisch gezien al haalbaar, maar toepassing op grote schaal blijft (vooralsnog) uit. En dat terwijl de wil om dergelijke oplossingen te implementeren er zeker wel is. Charlotte de Jong, programmamaner bij Mikrocentrum: “We merken dat er bij hightech- en maakbedrijven een behoefte is aan een compleet overzicht van praktische oplossingen. Ook zien we een behoefte aan voorbeelden van andere bedrijven die al succesvol zijn in het automatiseren en digitaliseren. Daarom bieden we met Vision, Robotics & Motion een one-stop-shop voor de fabriek van de toekomst.”


Vision, Robotics & Motion vindt op 5 en 6 juni plaats in de Brabanthallen in ’s Hertogenbosch.


Pin It on Pinterest