scsn

Geen enkel maakbedrijf ontkomt er aan om te digitaliseren. Ook de kleinere toeleveranciers niet, zegt Brainport Industries directeur John Blankendaal. Als een OEM snel moet reageren, is het niet langer voldoende dat alleen de Tier 1 toeleverancier digitaal verbonden is. Dat geldt net zo goed voor de toeleverketens van de Tier 1. En dat zijn over het algemeen de mkb-maakbedrijven.


John Blankendaal wordt deze maand geïnterviewd in de serie In Gesprek met Industrieleiders op het online portaal Tech2B . Hij gaat dieper in op de drijfveren achter de digitalisering van de maakindustrie en waarom ook het mkb hierin meemoet.

John Blankendaal (Brainport Industries) schetst bij Tech2B waarom digitalisering van de hele waardeketen essentieel is


Succes van OEM’s

De directeur van Brainport Industries schetst enkele belangrijke redenen waarom digitalisering voor iedere speler in de waardeketen van de maakindustrie belangrijk wordt. De logische reden is dat de systemen van OEMs complexer worden en zij in een internationaal speelveld sneller moeten reageren. Dan zijn via digitalisatie verbonden ketens noodzakelijk. “Het succes van OEMs wordt gedreven door de performance van de hele keten. Je moet daarvoor informatie uitwisselen. Dat is een belangrijke drijfveer achter digitalisering”, zegt hij.


Slimmer werken

Slimmer werken is een andere reden. Dat is het concept van de digital factory: met minder mensen meer doen zodat de OEE (Original Equipment Effectiveness) van machines op een hoger niveau komt. Duurzaamheid is een derde reden. “De overheid werkt aan wetgeving, zoals CSRD en CO2 wetgeving. De EU zet in op meer re-use en recycling van materialen en voert daarom een Digitaal Product Paspoort in.” Data zijn de brandstof voor deze initiatieven.

John Blankendaal (foto LinkedIn profiel)


Proef met re-use en re-manufacturing

Europa wil voor grondstoffen minder afhankelijk worden van regio’s buiten Europa. Mede daarom wordt ingezet op re-use en re-manufacturing. In de Brainportregio doen momenteel de eerste Tier 1 suppliers ervaring op met modules uit machines die terugkomen en waarvan componenten in nieuwe machines worden hergebruikt. “Re-use is een gezamenlijke verantwoordelijkheid; we hebben nog lang niet alles opgelost. Digitalisering is hierbij onmisbaar, bijvoorbeeld voor track and trace van componenten, informatie over hoe ze gebruikt zijn, de levensduur, et cetera”, leg John Blankendaal uit.  


Vouchers

De early adopters zien volgens John Blankendaal de meerwaarde doordat data uitwisseling de transparantie over de hele keten vergroot. SCSN heeft er bewust voor gekozen om het gebruik laagdrempelig te houden, zodat ook kleinere bedrijven mee gaan doen. Het blijft echter complex voor de meeste bedrijven. “Daarom pleit hij voor een stap-voor-stap aanpak. Met vouchers verlaagt men de drempel voor mkb maakbedrijven om coaches en experts binnen te halen. Brainport Industries praat inmiddels ook met het onderwijs om digitalisering te verankeren in het curriculum.


Het volledige interview met John Blankendaal kun je op de website van Tech2B lezen

Pin It on Pinterest