Kasteel Metaal eindigt dit jaar in de Top 25 best presterende metaalbewerkers van Aeternus op de eerste plaats. Voorgaande jaren scoorde het bedrijf op onderdelen van de selectie ook al hoog. VMC en Theeuws Groep eindigen als tweede respectievelijk derde. In het algemeen geldt dat de kengetallen van de Top 10 bedrijven fors zijn gestegen. En de rek is er nog niet uit.


Fusie- en overnameadviseur Aeternus heeft opnieuw een top 25 samengesteld van de best presterende metaalbedrijven. De rangorde wordt bepaald door de financiële prestaties van de bedrijven. In 2022 (het onderzochte boekjaar) groeide de gemiddelde brutowinst en EBITDA van de Top 25 met respectievelijk 27% en 24,5% ten opzichte van 2021.

Aeternus: consolidatie houdt waarschijnlijk nog aan

De meeste metaalbedrijven zagen hun resultaten in 2022 verder groeien.


Consolidatie houdt aan

De samenstellers van het rapport schrijven in de toelichting te verwachten dat de consolidatie in de metaalindustrie komende jaren verder doorzet. Acquisitiestrategieën zijn ondanks de nasleep van de Covid-19 pandemie en de snelle prijsstijgingen van grondstoffen niet in de ijskast gezet. Zowel strategische kopers als Private Equity blijven actief in de sector. Uitbreiding van de productiecapaciteit en technische expertise zijn de belangrijkste drijfveren voor de overnames. Voorbeelden die aangehaald worden zijn onder andere de groei van Andra Tech Group, Wilvo, de Dumaco Group alsook de investeringen vanuit VADO in de metaal. Anvil Industries is een van de deelnemingen van deze groep. In het rapport over de Top 25 worden 21 metaalbedrijven die op overnamepad zijn geweest beschreven.


Gemiddeld 16% hogere brutowinst

Negen van de tien bedrijven in de top 10 van deze ranking scoren in 2022 een hogere brutowinst dan het jaar daarvoor. Gemiddeld 16% meer, maar er zijn uitschieters tot 43% (Witec) en 39% (Theeuws Groep). Deze twee bedrijven zien ook hun EBITDA resultaat sterk verbeteren, volgens de samenstellers van Aeternus een teken dat ze sturen op operationele efficiency en productiviteit. De verbetering van dit laatste zou het resultaat kunnen zijn van investeringen in automatisering en robotisering.


Middelgroot versus kleiner

De financiële kengetallen brengen een verschil tussen de grotere en kleinere metaalbedrijven aan het licht. De EBITDA per FTE verschilt sterk tussen de twee groepen. Kleinere bedrijven halen hier een veel lager resultaat dan de middelgrote. Die scoren vaak zelfs beter dan de grote.  Het lijkt voor middelgrote en grote ondernemingen eenvoudiger om zich efficiënt in te richten. Zij kunnen meer financiële middelen inzetten op automatisering en robotisering. Dit komt ten goede aan de arbeidsproductiviteit. Zo schrijven de samenstellers van het rapport.


De cijfers

Ter illustratie: Kasteel Metaal uit Alphen aan de Rijn (4e generatie) haalde in 2022 een EBITDA van bijna € 93.000 per fte, twee keer het gemiddelde. De laagste score op dit punt is € 11.000 per fte. Opvallend: 247TailorSteel haalde een EBITDA van € 49.683 per fte, niet eens zo gek veel meer dan het gemiddelde van € 42.823. Bij bedrijven met een omzet van € 5 tot 10 miljoen bedraagt de EBITDA per fte € 27.012 gemiddeld; bij de middelgrote bedrijven (omzet € 10-20 miljoen) is dit € 48.668 en bij de grote bedrijven (vanaf € 20 miljoen) € 46.356.


Foto: Afbeelding van Tung Lam via Pixabay


Pin It on Pinterest