Made-in-Europe.nu
robotop

Online platformen voor robotsystemen en 3D print oplossingen

Geen verstand van robottechnologie, maar wel op zoek naar een robotsysteem voor je productie? Geen probleem: op het toekomstige online platform Robotop kun je zonder automatiseringskennis individuele robottaken plannen, de noodzakelijke modules inkopen en zelfs engineering inkopen. Hetzelfde geldt voor 3D-Print-Cloud BW: hier kun je 3D printtechnologie kopen. Beide platformen illustreren volgens de Duitse ontwikkelaars hoe de platformeconomie de industrie komende jaren gaat veranderen.

 

Duitse onderzoekers presenteren platformen voor het mkb

Vijf onderzoekinstituten, verbonden aan het Wissenschaftliche Gesellschaft für Produktionstechnik, hebben deze platformen ontwikkeld. Ze richten zich hiermee vooral op het midden- en kleinbedrijf in de maakindustrie. Juist voor die bedrijven zijn de toekomstige platformen interessant, zeggen de initiatiefnemers.

 

Geen vakkennis en middelen meer nodig

Want tot nog toe heb je veel vakkennis nodig om bijvoorbeeld een robotsysteem te integreren of een 3D printtechnologie in huis te halen. En in toenemende mate moet je als gebruiker kennis hebben van de normen, om tot reproduceerbare resultaten te komen. En dan loop je nog tegen het probleem aan dat er meestal de nodige engineering nodig is om een robot te koppelen aan een CNC-machine of een andere machine. Tel je dit alles bij elkaar op, dan zijn de mogelijkheden om robots en 3D printen rendabel in te zetten, beperkt, aldus de ontwikkelaars. Het mkb ontbreekt het immers aan zowel de kennis, de vakmensen alsook de middelen hiervoor.

 

robotop

 

Blijvende verandering van de marktstructuren

De platformeconomie, als wezenlijk onderdeel van Industrie 4.0, gaat dit veranderen, voorspelt professor Berend Denkena, president van WGP en hoofd van het Instituts für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen (IFW) van de Leibniz-Universität Hannover. “Iedereen praat over Industrie 4.0. Daarbij denken de meesten aan gedigitaliseerde en geconnecteerde productie. De platformeconomie is echter een belangrijk gegeven dat onze bestaande marktstructuren blijvend gaat veranderen. Daarom is dit een thema voor het WGP.”

 

Automatisering bereikbaar voor breed publiek

Het Robotop platform biedt gebruikers de kans om zonder voorkennis robottoepassingen te plannen. Je kunt online de juiste componenten kopen en de softwareoplossingen. Kom je er niet uit dan staan op het platform de experts klaar. “Daarmee maken we voor het eerst automatisering voor een breed publiek op een efficiënte wijze bereikbaar”, zegt professor Bernd Kuhlenkötter, hoofd van de Leerstoel voor Produktionssysteme van de Ruhr-Universität Bochum. “Wij controleren voortdurend op basis van regels de technische maakbaarheid en de compatibiliteit van de geselecteerde componenten. Hierdoor stelt het systeem alleen combinaties voor die technisch mogelijk zijn.” Bovendien kan de gebruiker online al de opstelling testen, zodat je zeker bent van de gekozen opstelling. Fouten worden zo al vooraf eruit gehaald. Hetzelfde gebeurt in het andere platform, 3D-Print-Cloud. Hier vinden de gebruikers voorstellen voor het complete proces: van ontwerp tot en met nabewerken.

 

Nieuwe verdienmodellen

Beide online platformen moeten tot heel nieuwe verdienmodellen leiden. Bij het 3D printplatform is dat nog het best vergelijkbaar met de huidige systemen die er al zijn: 3D print dienstverleners kunnen hun capaciteit hier aanbieden. Toch zien de ontwikkelaars duidelijk een verschil. Zowel Robotop als 3D-Print-Cloud BW zorgen ervoor dat je engineeringkennis opnieuw kunt verkopen. Complete oplossingen of onderdelen hiervan kun je via het platform wereldwijd vermarkten. Bedrijven die elkaar nu beconcurreren, zouden op basis van gestandaardiseerde componenten met een gezamenlijk aanbod nieuwe klanten kunnen bereiken. De vijf insstituten hebben afgelopen week hun platformen gepresenteerd. De komende jaren moeten ze concreet vorm krijgen.

 

Pin It on Pinterest