Moet je de machine nu zo snel mogelijk laten bewegen of kun je beter streven naar een balans tussen energieverbruik, prestatie en gebruikscomfort. Bij Sirris en Flanders Mechatronic Technology Centre hebben ze hier onderzoek naar gedaan. Het besparingspotentieel blijkt groot te zijn.

Project voor machinebouw

In de Belgische machine-industrie is er veel aandacht voor het thema energiebesparing. Onlangs schreven we al over de Vlaamse verspaner Goddeeris die duizenden euro’s per jaar bespaart door machines in het weekend helemaal uit te zetten. Dit is een van de praktijkvoorbeelden uit het project Eco2Cut, een Europees onderzoek. Sirris en het FMTC hebben daarnaast het Eco-Mechatronicsproject opgezet, meer gericht op de machinebouwers. Als eerste hebben ze een speciale audit ontwikkeld waarmee je het besparingspotentieel in kaart brengt. In de tweede fase gaat het om de daadwerkelijke toepassing van kennis en technologie in machines.

Energie-optimaal

Tijd- versus energieoptimale aansturing van machines is één manier om de ecologische voetafdruk van machines te verkleinen. Door de machine langzamer te laten bewegen, kun je per saldo tot lagere total cost of ownership komen. Je moet dus de juiste balans vinden tussen energieverbruik, prestaties en het gebruikscomfort, waarbij dit laatste staat voor geluidsbelasting door de machine en trillingsniveau. “Je moet deze drie pijlers gezamenlijk aanpakken”, meent Nikolaas Van Riet, die vanuit Sirris bij Eco-Mechatronics betrokken is. De audits die hij heeft gedaan tonen aan dat besparingen van 10 tot 20 procent gebruikelijk zijn.

Langzamere robot

FMTC heeft dit onder andere getest op de eigen badmintonrobot. Door het algoritme zodanig aan te passen dat de robot energieoptimaal beweegt, wordt 50 procent energie bespaard, zonder dat de robot te laat in zijn juiste positie komt. “Om echt een energie optimum te bereiken, heb je geavanceerde modellen nodig. Maar doordat in veel gevallen huidige regelingen niet energie-efficiënt zijn, kunnen we met eenvoudige aanpassingen al veel doen”, denkt Gregory Pinte van FMTC.

Seminar hybrideaandrijvingen

Een andere manier om het thema energiebesparing in de machinebouw op te nemen, is hybrideaandrijvingen toepassen. Op 7 juni organiseert Sirris hierover een seminar, speciaal bedoeld voor de ontwerpingenieurs in de machinebouw. Kijk hier voor het volledige programma.

 

Pin It on Pinterest