Met autorijden zoeken we steeds de balans tussen zuinig en vlot rijden, om vooral geen dure brandstof te verspillen. Thuis zoeken we eveneens naar manieren om energie te besparen. Maar als het om de frees- of draaibank gaat – of een andere CNC gereedschapmachine – lijkt energie plots geen issue. Terwijl je met een slimmere freesstrategie meer spanen kunt maken met minder energie.

Energie wordt in de verspaning de derde performantiepijler, naast kwaliteit en productieplanning, verwacht Jef Loenders, project engineer bij Sirris. In november loopt het ECO2-CUT project af. In dit Europees project heeft Sirris samen met een aantal Europese partners bij productiebedrijven het energieverbruik in kaart gebracht en naar besparingsmogelijkheden gezocht. Dat leverde verrassende resultaten op. Tijdens het verspanen wordt er amper de helft van de totale energie gebruikt voor het proces zelf. “Zo’n 40 tot 60 procent van de energie wordt opgenomen door de spindel en de as-aandrijving. Dat is nuttige energie. De rest wordt verbruikt aan hulpaggregaten.” Met een eenvoudig tijdsrelais (kosten 30 euro) die onder andere de hydrauliekpomp uitschakelt als de spil een bepaalde tijd niet draait, kon een Belgisch bedrijf per slijpmachine op jaarbasis 1.000 euro besparen.

Freesparameters

Dit soort start-stop systemen worden door de machinefabrikanten gepromoot. Op beurzen laten zij niet na te benadrukken dat hier besparingen te realiseren zijn. Het ECO2-CUT project laat echter zien dat je ook door naar je freesstrategie te kijken, energie kunt besparen. De voeding en de snedediepte zijn twee freesparameters waarmee je kunt spelen om zowel de productiviteit als het energieverbruik positief te beïnvloeden. “Zoek een optimale snijsnelheid bij minimaal energieverbruik”, zegt Jef Loenders. En naar processen kijken is eveneens zinvol. Harddraaien van tandwielen ten opzichte van het slijpen leverde voor een industriële toepassing een energiebesparing op van 72 procent (ten opzichte van CBN-slijpen). Bijkomend ecologisch voordeel is dat bij het harddraaien geen koelsmeermiddel nodig is.

Voor de benchmark voert Sirris energiemetingen uit aan 3- en 5-assige machines.

Benchmark energie

Sirris voert benchmark energiemetingen uit, waarin 3- en 5-assige freesmachines met elkaar worden vergeleken op het punt van energieverbruik. Om dit objectief te kunnen doen, zijn eerst de CNC-machines geclassificeerd en daarna verschillende moduli vooropgesteld: stand-by, spindeltoerental, lineaire asverplaatsing, et cetera.

Energy event

Op 6 november organiseert Sirris in het Archipel Business Center in Zwijnaarde het Energy Efficiency Event. Tijdens dit event wordt getoond hoe je ECO-produceren kunt inzetten om ECOnomisch te produceren: naast energiebesparing komen ook materiaalverbruik en de milieu-impact van systeem en product aan bod. Het Belgische Bekaert toont hoe benchmarking ingezet kan worden en Produsoft laat zien hoe je met NCspeed snel en gecontroleerd kunt frezen en daarmee energie bespaart. Verder zijn er nog sprekers van onder andere Taipro Engineering en FlexEplus die op energiebesparingskansen in de industrie ingaan.

Het Energy Efficiency Event duurt een namiddag. Deelname kost voor Sirris-leden 80 euro (excl. BTW), voor niet Sirris-leden 120 euro (excl. BTW).

Kijk hier voor het volledige programma. Inschrijven gaat via de website van Sirris.

 

 

 

 

Pin It on Pinterest