Je hebt niet altijd complexe werkstukken nodig om de investering in een 5-assige machine rendabel te maken. Heel wat stukken die vaak op een 3-assige machine worden gefreesd, lenen zich hier eveneens voor. Met een vierde en vijfde as heb je minder set ups nodig, dus werk je sneller en nauwkeuriger. Je kunt bovendien kortere gereedschappen gebruiken. En de moderne CAM-software heeft het programmeren eenvoudiger gemaakt.

 

Dat was de boodschap van John Cockerill van Vero Software tijdens de VISI-klantendag. Voor de meeste klanten van Greenock CAD Service, de distributeur van VISI in de Benelux, een boodschap die ze al lang begrepen hebben. Maar veel andere verspaners denken nog steeds dat 5-assige machines enkel de moeite zijn voor complexe werkstukken, aldus de VISI sales engineer. Heel wat werk dat nu op 3-assige machines wordt gemaakt, is volgens hem efficiënter en beter te maken op een 5-assige machine. Dat komt enerzijds doordat de prijzen van dit type machines drastisch is gedaald. Ze zijn voor een bredere groep betaalbaar geworden. Ook zijn er mogelijkheden om op een 3-assige machine een vierde of vijfde as op te bouwen, een goede tussenstap als je niet meteen in een nieuwe machine wilt investeren. Anderzijds zijn de mogelijkheden van CAD CAM software toegenomen. “Het gebruik hiervan is vereenvoudigd. De software was duur en moeilijk te gebruiken, maar dat is nu niet meer zo.”

John Cockerill: eenvoudig van 3- naar 5-assig

Productiever en nauwkeuriger
Het voordeel van 5-assig bewerken is volgens John Cockerill een hogere productiviteit gecombineerd met een hogere nauwkeurigheid. Door de extra assen kun je kortere gereedschappen gebruiken. “Dus kun je met hogere voedingen frezen. Tevens verbeter je de oppervlaktekwaliteit.” Om dat te illustreren toonde hij twee impellers, de een op een 3-asser en de ander op een 5-asser gefreesd. “Ze zien er alle twee goed uit, maar bij het stuk van de 3-assige machine zie je meer trillingen door het gebruik van langere gereedschappen.”

VISI-features
Indien de 5-assige machine gebruikt wordt als een 3+2 machine biedt dit tevens enkele voordelen. Voor het voorbewerken gebruik makend van 5 assig indexeren, resulteert dit in een stabieler verspaningsproces, aangezien de 4e/5e as van de machine vergrendeld kunnen worden. “Je kunt nu ook boor- en freescycli gebruiken maar dan wel met kortere gereedschappen.”

Nulpunten aanmaken
Een handig feature bij het aanmaken van de nulpunten voor het 5-assig indexeren in VISI is het gebruik van de reële en virtuele hoeken voor het indexeren. Deze laatste worden bijvoorbeeld toegepast indien de tafel of de kop van de machine niet onder een loodrechte hoek staat gemonteerd, zoals dit bijvoorbeeld het geval is bij de DMU Evo serie van DMG. De machineconfiguratie in VISI kan zodanig worden ingesteld dat, indien een hoek in de ruimte bepaald kan worden door 2 “angle pairs”, er steeds gekozen wordt voor de oplossing die de tafel zodanig verdraait dat je maximaal zicht houdt op het werkstuk. Wordt er toch gekozen voor het alternatieve “angle pair” zorgt de VISI software ervoor dat er een automatische update van de XY-richting gebeurt.

VISI sales engineer: frezen met kortere gereedschappen op 5-asser verhoogt productiviteit en nauwkeurigheid

3- naar 5-assig
Een derde handigheid die VISI biedt is dat de software 3-assige freesbanen automatisch omzet naar 5-assige ctu. Tilting gebeurt enkel daar waar het nodig is. John Cockerill ziet dit met name als een voordeel voor het uitfrezen van diepe caviteiten of hoge kernen, alsook het bewerken van elektrodes en voor wie geen of weinig ervaring heeft in 5-assig frezen. Het CAM-pakket biedt in de nieuwste release een nieuwe ruwmethode. De axiale snede mag groter zijn dan 50 procent van de gereedschapdiamater, wat resulteert in 30 tot 50% efficientere bewerkingstijden.

Greenock CAD Service organiseerde onlangs een gebruikersdag voor klanten die met VISI werken.

Casestudies
De VISI sales engineer presenteerde enkele casestudys, onder andere van een Braziliaanse verspaner met een ROMI-machine met weinig ervaring in 5-assig bewerken. “Binnen drie maanden had men de ervaring om veel meer 5-assig te bewerken, inclusief simulatie.” Een tweede voorbeeld is van een aerospacetoeleverancier, die een Hardinge freesbank voorzien heeft van een 4e en 5e as van Nikken en daarmee complete matrijzen kan frezen. De derde gebruiker van VISI freest vacuumvormmatrijzen op een Maka-machine. Hij zocht een oplossing voor het trimmen en heeft deze gevonden door werkstukken zowel 3- als 5 assig te frezen. John Cockerill: “Hij zet de machine als 5-asser in voor het trimmen van de buitenkant, en freest het binnenwerk gewoon 3-assig.

Meer informatie


Greenock CAD Service

Vero Software (VISI)

 

Pin It on Pinterest