De diepgaande integratie van IT in de productietechnologie en –industrie, gaat voor flinke veranderingen zorgen. Experts gebruiken niet voor niets de term industrie 4.0. Dit wordt de volgende stap na de komst van de CNC-besturing. Dit keer zullen ook de businessmodellen veranderen.

[quote float=”right”]Staat de 4e industriële revolutie voor de deur?[/quote] De Hannover Messe (van 8-12 april) heeft dit jaar integrated industry als hoofdthema gekozen. Wie het IT-forum in hal 8 van ’s werelds grootste industriebeurs bezoekt, kan zelf zien in welke richting de ontwikkelingen gaan. Oliver Frese, vice president van de Deutsche Messe denkt dat dit echt voor een revolutie gaat zorgen. “IT maakt het mogelijk dat materialen informatie in zich dragen die het productieproces in de machine aansturen. Gedurende de hele levenscyclus van een product wordt automatisch alles gedocumenteerd.” Een voorbeeld uit de verspanende industrie is het intelligente gereedschapconcept iBlade van het Duitse Kohne, waarin een RFID-chip registreert wat er met het gereedschap gebeurt gedurende de totale levenscyclus. In de toekomst zullen ook sensoren geïntegreerd worden in machines en gereedschappen om processen automatisch bij te sturen.

Industriële revolutie
Industrie 4.0 gaat echter verder. Doordat IT diep doordringt in de machine, kunnen machinefabrikanten de conditie van de machine veel beter van op afstand gaan monitoren. Dankzij de intelligentie die in de machine zit, zal deze zelf al aangeven waar storingen zitten. “De beschikbaarheid van de productiemiddelen neemt hierdoor door”, verwacht Frese. In Duitsland wordt daarom al gesproken over de volgende industriële revolutie. De hele industrie zal in toenemende mate digitaal vernet worden. Dat gaat verder dan de productiemiddelen. Ook branches en clusters van bedrijven zullen digitaal aan elkaar worden gekoppeld. Frese noemt als voorbeeld de nieuwe allianties op het vlak van elektromobiliteit die momenteel ontstaan. “Bedrijven die eerst misschien een klant-leverancier verhouding hadden, of misschien concurrenten van elkaar waren, vormen nu allianties en ontwikkelen nieuwe businessmodellen.”

De Hannover Messe start op 8 april en duurt tot en met 12 april. Dit jaar hebben zich meer dan 6000 bedrijven aangemeld uit 60 landen. Hiermee is het gigantisch beursterrein in Hannover volledig bezet.

Meer informatie:

Programma IT Forum (hal 8)
Hannover Messe

 

Pin It on Pinterest