Voor het laser boren van zeer nauwkeurige micro gaten heeft 3D-Micromac samen met Steynmeyer FMD een nieuwe laserboormachine ontwikkeld. Bijzonder is de luchtlagering voor alle beweegbare componenten. Deze moeten het wrijvingsverlies verminderen en de nauwkeurigheid verbeteren.

De vraag naar onderdelen met zeer nauwkeurige gatenpatronen neemt toe. Het laser boren in uiteenlopende materialen is de afgelopen jaren een algemeen gangbare bewerkingstechnologie voor dit type componenten geworden. Om de nauwkeurigheid te behalen gebruikt men speciale optische elementen die de laserstraal een roterende beweging laten maken. Afwijkingen in het straalprofiel spelen dan een minder grote rol. Op die manier kun je nauwkeurige gaten boren met een hoge aspectratio.

Luchtlagering
De twee Duitse bedrijven verbeteren het proces nu door de contactloze luchtlagers te introduceren. Hierdoor vermindert het verlies door de wrijving die anders ontstaat. Tegelijkertijd neemt de nauwkeurigheid van de geleiding toe. Dat resulteert in een hogere nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van de gatenpatronen en in een lager energieverbruik en geringere slijtage. De standtijd van de speciale booroptieken neemt hierdoor aanzienlijk toe. 3D Micromac is sinds 2002 actief in de markt voor laser micromachining systemen. Steinmeyer FMD is fabrikant van zeer precieze positioneersystemen voor optische en mechanische systemen.

Laserbeurs München
3D-Micromac introduceert deze nieuwe machine op de laserbeurs Laser World of Photonics (13-16 mei in München). Laser World of Photonics vindt dit jaar voor de 21e keer plaats. Een thema dat extra aandacht krijgt is additive manufacturing. Zowel tijdens het lasercongres als op de beurs wordt dieper ingegaan op de ontwikkelingen op dit vlak, waarbij de laser een essentiële rol speelt. Dinsdag 14 mei zijn er tijdens een speciaal congres onder andere lezingen over additive manufacturing in de productie van BMW en de vliegtuigmotorenproductie.

Meer informatie
3D-Micromac
World of Photonics

 

Pin It on Pinterest