cam programmeren

Doorlooptijden in de gereedschapmakerij zijn tegenwoordig kort. Binnen 24 uur willen klanten een offerte; vier tot vijf weken later moet het gereedschap beschikbaar zijn. ESPRIT is voor de Helmondse gereedschapmakerij SMF Tools echter méér dan een hulpmiddel om snel te kunnen reageren. CAM programmeren biedt de kans om tot een kwalitatief beter en reproduceerbaarder gereedschap te komen, waardoor SMF Tools zich in een hoger marktsegment positioneert.

[quote style=”boxed” float=”right”]SMF Tools met ESPRIT naar hoger marktsegment[/quote]

SMF Tools zit in Helmond op het terrein van Nedschroef, het moederbedrijf. De gereedschapmakerij haalt ongeveer eenderde van de omzet uit de opdrachten van Nedschroef. “Onze strategie is gericht op continuïteit door eveneens voor derden gereedschappen te produceren”, zegt Antoon Sonnemans, general manager. Met zijn team van ruim 45 medewerkers haalt hij de omzet vooral uit de productie van matrijzen voor het koud- en warm omvormen. De twee andere activiteiten in het businessmodel zijn handel in speciale walsmatrijzen en service.

•Niet alleen de 5-assige freesmachine van DMG wordt met ESPRIT geprogrammeerd, ook de draadvonkers waarover SMF Tools beschikt.
• Niet alleen de 5-assige freesmachine van DMG wordt met ESPRIT geprogrammeerd, ook de draadvonkers waarover SMF Tools beschikt.

Hogerop

Sinds 2012 loopt er een investeringsprogramma dat SMF Tools naar een hogere divisie in de gereedschappenmarkt moet brengen. Onderdeel hiervan is de aanschaf van een 5-assig bewerkingscentrum DMU 40 monoBlock met een palletwisselaar (10 pallets). Hiermee freest men 5-assig simultaan complexe vonkdoorns. Ook worden er direct gereedschappen uit gehard staal gefreesd, zonder dat er nog gevonkt hoeft te worden. “Dat scheelt behoorlijk doorlooptijd”, zegt Joan van de Gender, chef werkplaatsbureau. Om het programmeren van deze 5-asser, en ondertussen ook de draaibanken en een aantal draadvonkmachines te vergemakkelijken, is geïnvesteerd in een ESPRIT CAM-pakket, geleverd en ondersteund door Pimpel Benelux. Joan van de Gender geeft toe aanvankelijk sceptisch tegenover het offline programmeren te hebben gestaan. “We waren snel met het ISO-programmeren aan de machine. De productie liep goed. Grafisch programmeren kostte opeens meer inspanningen.”

Offline programmeren loont

Nu is hij blij dat hij samen met het management heeft doorgezet. Een belangrijk deel van het programmeerwerk gebeurt tegenwoordig offline. Bij het 5-assig bewerkingscentrum staat een apart CAM-station, naast dat voor de draadvonkers. Ook in de draaiafdeling beschikt SMF Tools inmiddels over een CAM-station. Joan van de Gender: “CAM programmeren kost in de werkvoorbereiding iets meer tijd, maar dat levert het in de productie dubbel en dwars op.” Een heikel punt in de gereedschapwereld is namelijk of het gereedschap precies dat is wat de klant bedoelde. In deze wereld is het gebruik van solids nog lang geen gemeengoed. De meeste klanten van SMF Tools leveren 2D tekeningen aan. “De 2D tekening vervalt niet, maar doordat we de klant een 3D model kunnen laten zien, kan er geen interpretatieverschil meer ontstaan. 3D biedt geen enkele discussiemogelijkheid. We zien of iets maakbaar is en kunnen laten zien wat de klant getekend heeft. Dat maakt onze positie sterker.”

Voorspelbaar gedrag van tooling

De investering in het ESPRIT-pakket – en ook in het 5-assig bewerkingscentrum – maakt het mogelijk complexere gereedschappen binnen dezelfde doorlooptijd te produceren. “We kunnen de productie sneller starten”, zegt Antoon Sonnemans. Het levert nog een ander belangrijk voordeel op. In de warm- en koud omvormmatrijzen zijn scherpe randen uit den boze. Die verkorten de standtijd van de matrijs extreem. Daarvoor moesten vroeger veel radii met de hand bewerkt worden. Nu vertaalt SMF Tools deze naar vonkpennen waarin alle features geïntegreerd zijn. Licht polijsten om de juiste oppervlakteruwheid te krijgen, volstaat. Anton Verschoor, sales manager: “Dankzij ESPRIT is de repeteerbaarheid van ons werk veel beter geworden. De voorspelbaarheid van onze gereedschappen neemt toe. Dat betekent voor onze klanten niet alleen een grotere zekerheid over de standtijd, vaak ook een veel langere standtijd.”

Hoger marktsegment

SMF Tools positioneert zich dankzij deze investeringen in een hoger marktsegment. Dat geeft de gereedschapmakerij een betere uitgangspositie in de concurrentie met Aziatische spelers. “De echte toekomst in Europa ligt bij de complexere matrijzen. En die kunnen we nu goed aan”, zegt Antoon Sonnemans. Hoewel SMF Tools pas recent begonnen is dit in de markt uit te rollen, merken hij en sales manager Anton Verschoor dat dit aanslaat. “Klanten zijn bereid te betalen voor kwaliteit.”

esprit
• Antoon Sonnemans (staand), general manager, samen met Joan van de Gender, chef werkplaatsbureau: kwaliteitsslag dankzij ESPRIT.

Vakman en ESPRIT

Het investeringsprogramma bij de gereedschapmakerij is nog niet afgerond. Wel is duidelijk dat nieuwe machines in de toekomst ook via ESPRIT geprogrammeerd gaan worden. Een investering in een DNC-netwerk en software voor databeheer en programmaopslag horen daarbij. “Nu nog kan iedereen op zijn eigen manier data- en versiebeheer inrichten. Uiteindelijk willen we dat vonkers, frezers en draaiers dezelfde denkwijze en databeheer hanteren. Daar kunnen we nog een kwaliteitsslag maken”, zegt Joan van de Gender. ESPRIT zal daarbij nooit de vakman aan de machine vervangen, denkt hij. Als operator moet je verstand hebben van én de machine én de programmatuur. “De kwaliteit van onze gereedschappen zit in het programmeren en het maken. Je blijft de vakman nodig houden die de puntjes op de i zet.”

 

Meer informatie

Pimpel Benelux

SMF Tools

 

[box type=”info”]SMF Tools heeft voor de levering en gebruiksondersteuning van ESPRIT Pimpel Benelux in de arm genomen. Pimpel heeft een opleidingstraject ontwikkeld voor de medewerkers die met het pakket werken en ze stap voor stap geleerd om te gaan met complexere bewerkingen. Hiermee investeert SMF Tools gelijktijdig in én de arbeidssatisfactie én de productiviteit van medewerkers. Guus van Balen, ceo van Pimpel Benelux: “Bedrijven die investeren in hun personeel door ze ESPRIT-opleidingen te laten volgen, creëren een voorsprong.” [/box]

Pin It on Pinterest