Schunk Servicerobot

Het midden- en kleinbedrijf staat pas aan het begin van de robotondersteunde productieautomatisering. Met name voor de machinefabrieken en kunststofverwerkende industrie alsook voor de medische en optische industrie, zit in robottechnologie nog een enorm onbenut potentieel om de productiviteit te verbeteren. Dat zegt Henrik A. Schunk, directeur van Schunk, dat onlangs het wereldwijd eerste gecertificeerde Safety Grijpersysteem heeft gelanceerd.

 

Schunk ziet servicerobot in CNC-werkplaats

Henrik Schunk sprak voor de zomer op Automatika in München, waar Schunk meer robotcomponenten dan ooit tevoren getoond heeft. Het bedrijf is namelijk overtuigd van de groei die de robotindustrie gaat doormaken. De Duitse ondernemer zegt geen enkele industriesector te kennen die momenteel zoveel kansen biedt als de robotindustrie.

 

Smart factory
Een van de thema’s waar Schunk op dit punt op inzet, is de smart factory. Intelligente mechatronica is het antwoord op de flexibiliteitsbehoefte van de smart factory en de basis voor veilig grijpen. Highspeed is een ander thema. Netwerksystemen het derde thema. Henrik Schunk: “Binnen enkele jaren zijn intuïtieve besturingen en communicatie via webtechnologie net zo standaard in de automatisering als een onverbrekelijke samenwerking tussen mens en robot. Het wereldwijd eerste gecertificeerde safety grijpersysteem dat we op Automatika hebben gepresenteerd, is in dit opzicht een mijlpaal.”

 

Servicerobots in de industrie

Een voorbeeld van een servicerobot, zoals Schunk deze ziet in een CNC-werkplaats.
Een voorbeeld van een servicerobot, zoals Schunk deze ziet in een CNC-werkplaats.

Dit nieuwe grijpersysteem maakt een veilige samenwerking tussen mens en robot mogelijk. Het gecertificeerde grijpersysteem is zelfs de sleutel, aldus Henrik Schunk, tot veilige industriële handlingprocessen in de nabijheid van mensen. Het maakt daarbij niks uit of het nu om een industrie- of een servicerobot gaat. De 2-vingerige grijper voldoet als eerste ter wereld aan de DIN 13849 norm. Op Automatika was de servicerobot een van de belangrijke thema’s dit jaar. Henrik Schunk verwacht dat de servicerobot snel terrein gaat winnen, ook in de industrie. “Met name in die situaties waarin mens en robot elkaar aanvullen, zullen de servicerobots in de industrie terrein gaan winnen.” Schunk zelf liet bijvoorbeeld al zien hoe een servicerobot het verplaatsen van onderdelen tussen CNC-gereedschapmachine en montagestation kan overnemen. Een echte grote doorbraak zal volgens hem nieuwe businessmodellen vergen en een nog gemakkelijkere bediening. “De robot moet net zo gemakkelijk te bedienen zijn als een smartphone.”

 

Meer informatie
Schunk

 

Pin It on Pinterest