Secotools 524-13, Turbo 10

CNC frezen en draaien lijken amper te veranderen. Niks is echter minder waar. In de tweede helft van het voorbije decennium, is er sprake van een paradigma shift. De aandacht is verschoven van snijtechnische verspaningscondities naar de verborgen kosten van het verspaningsproces naar nu betrouwbare en voorspelbare processen. Patrick De Vos van Seco Tools pakt deze trend samen in zijn nieuwste boek, waarin het gaat om hoe je met kennis, inzicht en vaardigheden tot een succesvol verspaningsproces komt. 


Patrick De Vos, Senior Consultancy Expert bij Seco Tools, heeft net de laatste hand gelegd aan een nieuw boek: Knowledge, Insight and Skill makes succesfull machining. Het boek bundelt een aantal technische artikelen die tussen 2014 en 2019 wereldwijd in technische vakbladen voor de verspaning zijn gepubliceerd. Het gaat om de originele manuscripten. Volgens hem geven deze artikelen goed weer hoe de inzichten in het verspaningsproces én de rol van de verspaning in het hele productiesysteem, zijn veranderd.

Nieuw boek Patrick De Vos (Seco Tools) schetst veranderend inzicht in de verspaning en de succesfactoren

Technische én economische kant

Deze verandering is fundamenteel, zegt Patrick De Vos in een toelichting. Van pure aandacht voor de techniek van snijcondities is de aandacht zowel verbreed als verdiept. Er kwam meer aandacht voor het totale gereedschapsconcept, verspaning als een fysisch proces en het totale productieproces waar de verspaning onderdeel van is. Tegelijkertijd, zo schrijft hij, kwam er steeds meer aandacht voor de economische kant en de definitie van kosten. Twee jaar geleden zei Patrick De Vos in een interview in Solutions Magazine hierover:

Klassieke, dikwijls op het Toyota productiesysteem gebaseerde managementsystemen zoals Lean Manufacturing, Quick Response Manufacturing en andere, werken niet in een productieomgeving waarin high mix low volume de boventoon voert. Digitalisering sec biedt evenmin een afdoende oplossing. Maakbedrijven zullen hun verspaningstechnologie meer dan ooit moeten gaan koppelen aan de bedrijfseconomische aspecten en vice versa. Dat is de basis van het Next Step model van Seco Tools.

Waar het om gaat is de juiste balans vinden tussen kostprijs en technische optimalisatie.

patrick de vos
Patrick de Vos (Seco Tools).

Productie verandert

In de tijd dat dit nieuwe inzicht ontstond, is tevens de aard van de productie gaan veranderen: van massa productie naar high mix low volume. Seco Tools heeft met het Next Step concept een model dat op een praktische manier verspaningswetenschap koppelt aan de organisatie van de productie om tot een geheel van wat hij noemt “production economics” te komen. “Vandaag de dag is de druk op productiviteit en kosten efficiency groter dan ooit. Traditionele oplossingen werken niet meer altijd, zeker niet in een high mix low volume type productie”, zegt Patrick De Vos. “Next Step kan een alternatief zijn dat nieuwe mogelijkheden en kansen creëert.. Nest Step gaat over betrouwbare en voorspelbare verspaningsprocessen, over het creëren van flow in een maakproces, het onsluiten van verborgen capaciteit én het belang van kennis en ervaren medewerkers met de juiste mindset.” De lezer vindt in het boek de achtergrondartikelen die aan de basis van deze verandering liggen.

Wie interesse in het boek heeft, kan rechtstreeks contact opnemen met Patrick De Vos van Seco Tools. Dat kan met een e-mail ( patrick.de.vos@secotools.com ) of via zijn LinkedIn profiel.

Het interview in Solutions Magazine van 2018 kun je hier nog eens lezen

Pin It on Pinterest