De industrie heeft behoefte aan snelle afbouw van bureaucratie, open markten, lagere energiekosten, nieuwe vrij-handels overeenkomsten en economische impulsen. Die oproep komt van Stefan Zecha, voorzitter van de VDMA Precision Tools Association. De Duitse producenten van precisiegereedschappen zagen hun omzet vorig jaar weliswaar stijgen met 3%. Inflatie, bureaucratie en hogere belastingen tasten de winst aan.


Stefan Zecha is niet de eerste die de Duitse bureaucratie hekelt.  Enkele weken geleden klonk er ook kritiek bij de presentatie van de jaarcijfers van de machinebouwers, waar voorzitter Franz-Xaver Bernhard uithaalde naar de Duitse en Europese regelgeving.

Kritiek op bureaucratie en hoge energiekosten in Duitsland

Stefan Zecha tijdens de presentatie van de jaarcijfers 2023 (foto VDMA)


Bestaan bedrijven bedreigd

“Nominaal steeg de omzet van fabrikanten van precisiegereedschappen in 2023 met 3 procent”, zegt Stefan Zecha. De omzet kwam uit op bijna € 10 miljard. “Dit zou positief nieuws zijn als inflatie, kostenstijgingen, de belastingdruk en toenemende bureaucratie niet ten koste zouden gaan van de winst. Per slot van rekening worden de bestaande economische uitdagingen als gevolg van de transformatie en structurele veranderingen in belangrijke klantsectoren verergerd door steeds nieuwe crises en ongunstige omstandigheden, die nu het bestaan van veel bedrijven bedreigen.”


Duitse vraag herstelt

De producenten van precisiegereedschappen hebben vooral geprofiteerd van de gestegen vraag in Duitsland zelf. Daar zagen ze de omzet met 4% toenemen. Vooral de hervatting van goed functionerende toeleveringsketens en de daaruit voortvloeiende sterke stijging van de binnenlandse productie in de Duitse auto-industrie, evenals de hoge bezetting van de productiecapaciteit en leveringen in de machinebouwsector waren hier voelbaar. Daarentegen is de Chinese markt zwak gebleven. De export van de Duitse gereedschapfabrikanten nam in 2023 toe met slechts 2%.


Omslag in tweede helft 2024

De VDMA Precision Tool Association verwacht dat een omslag in de marktsituatie pas in de tweede helft van 2024 zal gebeuren, onder andere door impulsen van de AMB in Stuttgart waar de sector nieuwe technologie zal tonen. Stefan Zecha: “Wat bedrijven dringend nodig hebben, zijn betere economische randvoorwaarden: Een snelle vermindering van de bureaucratie, open markten, nieuwe vrijhandelsovereenkomsten, het wegnemen van handelsbelemmeringen, betaalbare energie, een investeringsvriendelijk belastingstelsel met lagere vennootschapsbelastingen en betere afschrijvingsvoorwaarden!.”

Foto: speciale gereedschappen voor de elektrische aandrijfcomponenten in auto’s die Mapal vorig jaar op de EMO liet zien.

Pin It on Pinterest