3din.nl

Industrieel 3D printen is aan een gestage opmars bezig. De implementatie van de maaktechnologie verloopt echter niet overal even snel. In Noord-Nederland loopt het mkb achter als het gaat om de toepassing van en het opbouwen van kennis over industrieel 3D printen. De proeftuin van Binder3D gaat hier verandering in brengen.


“In Brainport regio Eindhoven worden veel initiatieven en samenwerkingsclusters met focus op additive manufacturing opgezet, die succesvol zijn. Het noorden blijft echter achter qua kennisontwikkeling”, zegt Ramon Jeuring, business developer bij Binder 3D. Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is het projectplan goedgekeurd waardoor de proeftuin 3D printen een subsidie ontvangt om haar plannen uit te kunnen voeren. “Na de zomer zal de proeftuin zijn ingericht en kunnen we echt beginnen. Partijen zijn echter nu al welkom als ze mee willen doen”, zegt Ramon Jeuring van Binder3D.

Breed draagvlak

De proeftuin wordt in principe voor drie jaar ingericht. Daarna moeten voldoende bedrijven in Noord-Nederland ervaring met 3D printen hebben opgedaan en nieuwe businessmodellen hebben ontwikkeld en gevalideerd. Of ze weten welke kansen 3D printen in hun organisatie biedt. Het initiatief wordt ondersteund door een groot aantal partijen uit de AM-industrie, zowel leveranciers als kennisinstellingen zoals NHL Stenden en Rijksuniversiteit Groningen, evenals Drenthe college en Alfa-college. Ook een groot aantal bedrijven uit de regio ondersteunt het initiatief, waaronder zowel machinebouwers en toeleveranciers van mechanische onderdelen.

Meer informatie over de proeftuin 3D printen voor Noord-Nederland vind je op 3D Print magazine

Pin It on Pinterest