“De TechniShow en ESEF Maakindustrie moeten een feest zijn. Dat past niet binnen de tijdelijke anderhalvemeter samenleving. Het concept daarop aanpassen, was geen optie. Daarom is het beste moment om de twee beurzen weer te organiseren in 2022.” Zo reageert Floris de Zwart, Brandmanager Maakindustrie bij Jaarbeurs, op het definitief niet doorgaan van de beide beurzen voor de maakindustrie.


Vlak voor het Pinksterweekend hebben FPT-Vimag en Jaarbeurs de knoop doorgehakt: de TechniShow en ESEF Maakindustrie gaan dit jaar niet door. Ook niet in september. Een unicum in de geschiedenis van de beide beurzen. “Helaas heeft de Coronapandemie zich anders ontwikkeld dan we in maart konden inschatten”, zegt Floris de Zwart. Toen werd besloten om de beurzen van het voorjaar naar september te verplaatsen.

Floris de Zwart: 2022 bleek uiteindelijk de beste optie voor industriebeurzen

Demonstraties horen bij de TechniShow, zoals in 2018 op de stand van Phantom, en dat laat zich niet combineren met de anderhalvemeter maatregelen.

Afgelasten was in maart nog geen optie

Afgelasten was toen geen optie, zegt hij nu, terugkijkend op de voorbije maanden. “Daarvoor hadden te veel klanten echt nog zin om de TechniShow en ESEF Maakindustrie te organiseren en er in september een feest van te maken. Op dat moment in maart was september echt de beste optie voor alle betrokken partijen. We kregen na de verplaatsing van begin maart ook heel veel positieve reacties.” Verplaatsen is namelijk niet eenvoudig, zegt de Brandmanager Maakindustrie van Jaarbeurs. “Het was een hele puzzel. Zoiets zomaar even verplaatsen gaat niet, we hebben te maken met onze eigen hallenplanning, de internationale kalender. Daarbij moet je je ook niet vergissen in alle kosten die al gemaakt waren bij zowel de organisatie als bij de exposanten.”

De enige reële optie om beide titels tot zijn recht te laten komen, is verschuiven naar 2022, wanneer de markt hopelijk weer aan zijn herstel bezig is.”

Floris de Zwart, Brandmanager Maakindustrie Jaarbeurs

Onzekerheid in de markt

Dat nu alsnog besloten is om de beide beurzen voor de Nederlandse maakindustrie dit jaar niet door te laten gaan, heeft alles te maken met de onzekerheid die sinds de lockdown maatregelen in de markt is gekomen. Floris de Zwart: “De markt waarin onze exposanten en bezoekers opereren is erg onzeker. Dat begrijpen we heel goed. Daardoor is de september 2020 editie van TechniShow en ESEF Maakindustrie  onder druk komen te staan.” Veel exposanten hebben de afgelopen tijd aangegeven dat ze het laten doorgaan van de twee beurzen  in de huidige omstandigheden niet wenselijk vinden. Daar komt nog bij dat er geen zekerheid bestaat of evenementen zoals de beide vakbeurzen vanaf 1 september wel zijn toegestaan door de overheid. “Vanwege de lange voorbereidingstijd voor de exposanten hebben we daarom nu een beslissing genomen.”

Floris de Zwart: 2022 is de beste optie voor de beide beurzen.

2022 enige juiste optie

De afgelopen weken zijn veel opties besproken zijn met de stakeholders. De conclusie was dat de marktontwikkelingen en de onvoorspelbaarheid van de situatie op de korte en middellange termijn erg onzeker zijn. “Daarom was de enige reële optie om beide titels tot zijn recht te laten komen, verschuiven naar 2022, wanneer de markt hopelijk weer aan zijn herstel bezig is.” Een afgeslankte editie is ook overwogen, maar dat zou volgens Floris de Zwart afbreuk doen aan het sterke merk dat de beide beurzen zijn. En een anderhalvemeter beurs past niet bij het TechniShow en ESEF concept. “Voor een aantal beurzen zien we als Jaarbeurs daar best mogelijkheden toe, bijvoorbeeld de IT-beurzen. Daar gaat het meer om lead generation dan producten tonen. De TechniShow is echter eigenlijk een grote showroom; veel mensen die naar een demonstratie van een machine kijken, hoort daarbij. En dat kan nu niet. Ook een biertje drinken hoort bij de beurs.” En dat past allemaal niet in de anderhalvemeter economie, vandaar dat gekozen is voor 2022.

Exposanten kunnen deel kosten terugkrijgen

Nu er duidelijkheid is over de datum, is er ook duidelijkheid over de financiële afwikkeling. Afgesproken is dat exposanten kunnen kiezen tussen nu 75% van hun inschrijfgeld terugkrijgen of de order volledig naar 2022 verplaatsen. Floris de Zwart: “We hebben echt gekeken hoe we het voor alle partijen zo goed mogelijk kunnen oplossen. Dit is een uitermate vervelende situatie waarin er al veel kosten zijn gemaakt. De accountmanagers zijn nu bezig alle klanten te benaderen; we krijgen positieve reacties, maar er zijn ook klanten die niet tevreden zijn.” De Brandmanager heeft alle begrip als bedrijven besluiten dat ze driekwart van hun inschrijfgeld terug willen. “We proberen daarin ook zeker onze klanten te helpen. Aan de andere kant moeten we ook de continuïteit van beide titels in de toekomst kunnen borgen.”

Mensen willen elkaar ontmoeten, het moet ook gezellig zijn en een online feestje gaat nooit een succes worden

Parts on Demand zou op de ESEF een pop-up 3D printfabriek plaatsen. De bak met 3D geprinte gadges staat nu in de fabriek in Utrecht, wachtend op andere tijden.

In 2022 met dezelfde partners

De jaarbeurs heeft als organiserende partij van beide beurzen veel overleg gevoerd met alle stakeholders van zowel de TechniShow als ESEF Maakindustrie. Ook de buitenlandse partijen kunnen zich goed vinden in 2022 als nieuwe datum voor de ESEF Maakindustrie. “Voor veel partijen was het onmogelijk om te komen en het is maar de vraag hoe dat er in september voor staat.” De Jaarbeurs wil dan ook over twee jaar met dezelfde stakeholders de nieuwe edities organiseren. Wellicht zelfs aangevuld met nieuwe partners, merkt Floris de Zwart op. Want hij is er heilig van overtuigd dat live ontmoetingen zullen blijven bestaan, misschien aangevuld met digitale componenten waardoor er een hybride vorm ontstaat. “Wij zijn binnen Jaarbeurs ook aan het kijken naar die digitale component en hoe wij daarmee van toegevoegde waarde kunnen zijn voor onze klanten. Maar mensen willen elkaar ontmoeten, het moet ook gezellig zijn en een online feestje gaat nooit een succes worden.” Daarnaast wijst hij erop dat het in de industrie vaak om forse investeringen gaat. Oriënteren en een voorselectie maken kunnen heel goed online. “Maar net als bij de aanschaf van een auto wil je toch eerst een proefrit maken. Dat geldt zeker voor de aanschaf van robots en machines. De willen mensen eerst zien.”

Een nog betere show in 2022

Durf je al een blik vooruit te werpen naar maart 2022, hoe de beide beurzen er dan zullen uitzien? Met een uitgedunde maakindustrie of met een maakindustrie die de kansen – digitalisering, 3D printen en kortere en flexibelere supply chains – heeft benut en sterker uit de crisis is gekomen?

Floris de Zwart: “Die glazen bol hebben we helaas niet. Maar ik ben positief gestemd. Ik denk echt dat, met alles wat nu al hebben voorbereid en we daarop weten aan te vullen we in 2022 een nog beter show kunnen neerzetten. Een show waarin deze topics nog meer zullen worden belicht.”

Pin It on Pinterest