De supply chain in de luchtvaartindustrie moet zich instellen op een krimp van 40%. Dat is het nieuwe normaal in de voormalige groeisector in het pré-Corona tijdperk. Dit vraagt veel meer van bedrijven dan simpelweg de capaciteit terugschroeven. Met die boodschap heeft Manfred Hader van Roland Berger de aftrap gegeven voor het aerospacecongres van het Manufacturing Innovations Network in Varel (D), later dit jaar.


De luchtvaartindustrie is jarenlang een sector geweest waarin tot in lengte van jaren groei werd voorspeld. De covid-19 pandemie heeft dat beeld in één klap weggevaagd. Consultancybureau Roland Berger kwam afgelopen voorjaar met een aantal mogelijke scenario’s, inmiddels begint volgens Manfred Hader, Senior Partner en co-Head of Global Aerospace & Defence Practice, duidelijk te worden dat de luchtvaartindustrie nog heel lang de gevolgen van deze klap gaat merken. De groei die 20 jaar aanhield, is in één klap tot stilstand gekomen.

Roland Berger consultant: tot 2028 zo’n 40% minder nieuwe vliegtuigen op de markt

Zakelijke reiziger blijft weg

Een van de redenen waarom de consultants van Roland Berger denken dat de luchtvaart lange tijd nodig heeft om op het pré corona niveau terug te keren, is dat de zakelijke reiziger waarschijnlijk niet meer zo massaal terugkeert. Manfred Hader zegt dat hij zich hier zorgen om maakt. Een Amerikaans onderzoek onder Fortune 500 bedrijven wijst uit dat 90% van de deelnemers verwacht dat er zakelijk minder gevlogen gaat worden. “Meer dan de helft van de CEO’s van deze bedrijven antwoordt op de vraag wanneer het bedrijf qua zakelijke vliegreizen weer op het pre-crisis niveau zit, dat dit nooit meer het geval zal zijn”, aldus Hader. Dat gaat zwaar drukken op de traditionele luchtvaartmaatschappijen, voor wie de zakelijke reiziger de kern van het verdienmodel is geweest.

“Comac verliest momenteel geen omzet. Ze versterken hun inspanningen om deze kans te benutten

Min 40% levering nieuwe vliegtuigen

Het V-vormig herstel van de luchtvaartindustrie, dat Roland Berger in april nog als een van de drie mogelijke scenario’s presenteerde, is al onwaarschijnlijk geworden. De tweede en derde variant waren een U- en L-vormige curve. “We denken nu dat de sector enkele jaren nodig heeft om het niveau van voor de crisis te bereiken”, zegt Manfred Hader. Zelfs met een versnelde vervanging van wide body toestellen, verwacht Roland Berger een krimp met 40% tot 2028. Motorenfabrikanten, zoals Rolls Royce, zijn al begonnen zich hierop in te stellen. Manfred Hader noemt het opvallend dat Airbus en Boeing nog veel minder diep in de organisatie snijden. “Ze houden nog veel capaciteit over.” De one-million-dollar vraag voor de luchtvaartindustrie is volgens hem of de sector de tijd tot 2035 krijgt om met een CO2 neutraal vliegtuig op de markt te komen. “Die tijd heeft de sector nodig om uit de klimaathoek weg te komen. Maar hebben ze de tijd daarvoor?”

Chinese Comac serieuze concurrent

Een andere factor waar de hele industrie zich bewust van moet zijn, benadrukte de aerospace-consultant, is dat China momenteel amper last heeft van de impact van de Corona-pandemie. Airbus en Boeing zitten diep in de problemen, maar het Chinese Comac gaat gestaag door met de ontwikkeling  en certificatie van de vliegtuigen. “Comac verliest momenteel geen omzet. Ze kunnen zelfs geld ophalen. Ze versterken hun inspanningen om deze kans te benutten.” Dit is des te meer een bedreiging voor de Westerse luchtvaartindustrie omdat Comac op de Chinese markt de plaats van Airbus en Boeing kan gaan innemen wat betreft de single aisle (narrow body) markt. De C919 van de Chinezen staat op het punt gecertificeerd te worden. China is goed voor een derde van alle single ail vliegtuigen die de markt wereldwijd vraagt. Comac kan hierin gaan voorzien.

MJinder global supply chains

Is het dan alleen kommer en kwel? Nee. Manfred Hader heeft ook een positief signaal. Onderzoek door het Amerikaanse tijdschrift Fortune wijst uit dat 80% van de OEM’ers zegt meer regionaal te gaan inkopen. “Duurzaamheid in de logistiek gaat niet alleen om covid-19. 64% van de bedrijven zegt dat het concept van de global supplly chain minder zal worden.” Bij Roland Berger verwacht men de opkomst van regionale supply chains, met lokale productieclusters, bestaande uit best cost en low cost landen.

Rethink your business. Alleen capaciteit verminderen volstaat niet

Manfred Hader, Roland Berger
supply chain
Supply chains in de luchtvaartindustrie zullen minder globaal en meer regionaal / lokaal worden.

Sector gaat consolideren

Per saldo ontkomt de sector volgens Manfred Hader niet aan consolidatie. Kleinere en middelgrote bedrijven in Duitsland en Frankrijk zullen samengaan. De Duitse luchtvaartsector moet een stap terug doen om te overleven. “Er moet een betere balans komen tussen onderdelen die je hier moet maken en onderdelen die je in low cost landen moet maken.” Een andere trend die hij voorziet, is dat de gespecialiseerde bedrijven zich gaan aanpassen en flexibeler worden zodat ze makkelijker van het ene naar het andere product kunnen omstellen. Automatisering wint verder aan belang. Maar bedrijven missen het geld hiervoor. Daarom verwacht hij een pauze in de investeringen in automatisering bij luchtvaarttoeleveranciers. “Pas vanaf 2025 verwachten we een versnelling omdat dan de programma’s komen waarvoor automatisering noodzakelijk is.”

Definieer het nieuwe normaal

De belangrijkste boodschap die de Roland Berger consultant voor de bedrijven in de keten heeft, is “rethink your business”.  “Denk niet dat je teruggaat naar het niveau van 2015 en van daaruit weer groeien.  Dat volstaat niet. We moeten verdienmodellen herdefiniëren, operationele modellen aanpassen, de cultuur veranderen. Definieer een nieuw normaal en bouw daar je nieuwe strategie op.”

Het Manufacturing Innovations Network organiseert op 2 december de Machining Innovations Conference for Aerospace Industry. De conferentie vindt plaats in Hannover. Manfred Hader geeft dan een update van de markttrends. In tegenstelling tot voorgaande jaren legt de conferentie dit jaar de nadruk op de nieuwe doelen voor de sector, na de covid-19 pandemie. Digitale netwerken en intelligentie processen zijn daarbij twee hoofdthema’s. Meer informatie vind je hier.  

Pin It on Pinterest