Bi-Mu

In Duitsland en Nederland moeten we het zonder beurzen doen. Italiaanse metaalbewerkers niet. Vorige week is de 32e editie van de Bi-Mu in Milaan afgesloten. Daar kwamen toch 9.000 bezoekers over de vloer. Bi-Mu was de eerste Italiaanse vakbeurs die een speciaal Compliance Certificaat heeft gekregen om bezoekers zekerheid te geven dat alles covid-19 proof plaatsvindt.


Het zijn andere tijden in beurzenland. Maar hier en daar proberen organisatoren toch iets terug te halen van het oude normaal. Zoals de Bi-Mu, een vier dagen durende beurs voor de Italiaanse metaalindustrie. Barbara Colombo, president van de Italiaanse technologiefederatie Ucimu, denkt dat het Compliance Certificaat wel degelijk heeft geholpen om bezoekers over de streep te trekken en de beurs in Milaan fysiek te bezoeken.

Online event gaat vanaf begin november door tot 2022 editie

Conform verwachting

De 9.000 bezoekers steken schril af bij de cijfers van twee jaar geleden. In 2018 bezochten 65.000 bezoekers de metaaltechnologiebeurs. Toen waren er 1.000 exposanten, nu 350, waarvan 30% vanuit het buitenland kwam. De organisatie zegt tevreden te zijn met de bezoekersaantallen, gelet op de omstandigheden in Italië waaronder de beurs dit jaar heeft moeten plaatsvinden. Het aantal ligt ook in lijn met de verwachtingen. De veiligheidsmaatregelen hebben ook vertrouwen uitgestraald naar de 3,5% buitenlandse bezoekers uit 27 landen die naar Milaan zijn gekomen. Die kwamen vooral uit de buurlanden rond Noord-Italië.

Additive manufacturing

De Bi-Mu is deels tegelijkertijd digitaal gegaan. Meer dan 1.000 mensen hebben een van de livestreams van de presentaties gevolgd. Die werden op de beursvloer zelf ook door bezoekers gevolgd, variërend van 20 tot meer dan 90 deelnemende bezoekers per sessie. Een van de highlights op de 32e editie van Bi-Mu was de BI-MUpiùAdditive area, georganiseerd door AITA-ITALIAN ASSOCIATION OF ADDITIVE TECHNOLOGIES. Hier werden de industriële toepassingen van additive manufacturing gedemonstreerd, zowel voor de automotive, aerospace, machinebouw als biomedische industrie. Ook digital manufacturing kreeg in een apart paviljoen aandacht.

Bi-Mu Online start in november

De komende maanden loopt de Bi-Mu Online virtueel nog even door. Video’s, presentaties van exposanten en een virtuele show zijn vanaf begin november tot aan de 2022 editie via de website van de beurs te volgen. De volgende editie vindt van 12 – 15 oktober 2022 plaats.

Pin It on Pinterest