De bereidheid om te investeren in het machinepark is in de Nederlandse metaalindustrie verbeterd in de laatste maanden van 2020. Dat blijkt uit de nieuwe Economische Barometer van Koninklijke Metaalunie. De groep bedrijven die verwacht minder te investeren, krimpt sterk. Dat heeft waarschijnlijk alles te maken met het feit dat de sector beter draait dan aan het begin van de coronacrisis werd verwacht. 56 procent van de bedrijven heeft winst gemaakt in Q4 van 2020.


Schetste de eerste Economische Barometer na de uitbraak van het coronavirus in Europa nog een gitzwart beeld, de leden van Koninklijke Metaalunie die hebben meegedaan aan het onderzoek in het 4e kwartaal, zijn een stuk positiever. Zo ligt de waardering van de binnenlandse orderpositie en die van het bedrijfsresultaat op hetzelfde niveau als in het vierde kwartaal van 2019. Metaalunievoorzitter Fried Kaanen verwacht wel dat de huidige lockdown nog zijn weerslag gaat krijgen. “In veel sectoren raken de buffers op, bedrijven teren in op reserves. Met een wereldwijde afkoeling kan het niet anders dat er een rem komt op de financieringsstroom, met gevolgen voor orders in onze sector”, zei hij in een interview met De Telegraaf.

Economische Barometer: economische schade coronapandemie aan metaalindustrie valt nog mee

Orderpositie: negen weken werk

Eind vorig jaar had nog maar een kwart van de bedrijven een afnemende orderportefeuille. Bij een derde is deze positie zelfs verbeterd. De gemiddelde orderportefeuille in weken is in het vierde kwartaal sterk gestegen ten opzichte van de voorliggende kwartalen en bedraagt nu gemiddeld bijna negen weken, dit was een kwartaal geleden nog zeven weken. De prijsdaling is dan ook gestopt. Relatief veel (een kwart) verspanende bedrijven hebben de verkoopprijs in het vierde kwartaal verlaagd. De buitenlandse orderpositie lijkt minder hard te herstellen dan de binnenlandse. Bijna een derde deel van de exporterende bedrijven geeft aan dat de orderportefeuille buitenland is toegenomen. Ruim een kwart van de respondenten geeft aan dat deze is afgenomen.

Weer meer bedrijven met vacatures

Het aantal bedrijven dat vacatures heeft uitstaan, ligt weer op het niveau van eind 2019. Vier op de tien bedrijven heeft vacatures uitstaan: het halfjaar ervoor was dit iets meer dan een kwart van de bedrijven. Het herstel van de orderpositie komt ook tot uitdrukking in de beoordeling van het bedrijfsresultaat en de winstgevendheid van het MKB-metaal. Een derde van de respondenten geeft aan in het vierde kwartaal een beter bedrijfsresultaat te hebben behaald. Dit was een halfjaar geleden bij slechts 15%. Bij 19% van de bedrijven is het bedrijfsresultaat juist afgenomen. Dit was een halfjaar eerder nog bij 46%. Wel zijn de verwachtingen over het bedrijfsresultaat voor het eerste kwartaal van 2021 slechter dan in het voorbije kwartaal.

Investeringsbereidheid verbetert

Deze cijfers laten zien dat de ontwikkelingen sectorbreed eigenlijk veel positiever zijn dan tien maanden geleden nog werd verwacht. Dat vertaalt zich dan ook in een hogere bereidheid om te investeren. Na het eerste kwartaal van 2020 gaf per saldo 60% van de bedrijven aan dat zij het komende halfjaar minder zouden investeren in machines. Na het vierde kwartaal is dit verbeterd tot per saldo 13%.

Hier kun je alle cijfers van de nieuwe Economische Barometer van Koninklijke Metaalunie nog eens teruglezen.

Pin It on Pinterest