Industrie 4.0 zal ertoe leiden dat de operators aan de machines over meer competenties moeten beschikken en meer eigen verantwoordelijkheid krijgen. De overgang naar smart industry vergt daarnaast een andere invulling van de rol van het management. Leidinggevenden worden méér een coach dan dat ze een controlerende taak vervullen.


Dit is de visie van de Duitse onderzoekers voor de producerende industrie, verenigd in de WGP (Wissenschaftliche Gesellschaft für Produktionstechnik). Op de Metav 2021 Digital (23-26 maart) krijgt het onderwerp ruim aandacht, nu digitalisering een van de hoofdthema’s in de ontwikkeling van de verspanende industrie wordt.

Operator heeft meer competenties en beslissingsbevoegdheden nodig

Automatisering is een van de hoofdthema’s op de Metav Digital 2021. Hier kun je daar meer over lezen

Menselijke maat wezenlijk

Industrie 4.0 kan pas landen in een organisatie als de medewerkers de veranderingen accepteren. Dat zegt professor Gisela Lanza, die bij het KIT in Karlsruhe het instituut voor productietechniek leidt. De conclusie van acht jaar Industrie 4.0 projecten in Duitsland, waarin meer dan 100 miljoen euro is geïnvesteerd voor de ontwikkeling van autonome en slimme fabrieken, is volgens haar dat de menselijke maat wezenlijk blijft. Want ook al geven algoritmen op basis van data analyse aan dat het ergens fout gaat in de productie, meestal is het de operator die de beslissing moet nemen over welke oplossing de beste is. Zelfs als de algoritmen hiervoor alternatieven aanreiken.

Operator moet kunnen beslissen

“Als de medewerker dan eerst met die informatie naar zijn chef moet om diens goedkeuring te vragen, dan is de tijdwinst alweer verspeeld”, zegt Jörn Steinbeck, co-founder van ifp-Software, een start-up van het Werkzeugmaschinenlabor in Aken en op de Metav een van de exposanten.OEE (Overall Equipment Effectiveness) software wordt als een service aangeboden. Ifp-Software heeft een programma om productielijnen digitaal te koppelen en op basis van gegenereerde data te voorspellen waar fouten kunnen ontstaan. Deze worden naar de operators gestuurd die dan voorstellen krijgen van te ondernemen acties. De eerste ervaringen die de start-up heeft opgedaan is dat de capaciteit van een productielijn tot wel 30% kan verbeteren door de software. Om dat te realiseren, moet de medewerkers méér eigen verantwoordelijkheid krijgen, aldus professor Lanza.

Nieuwe rol van de leidinggevende

Samen met twee producerende bedrijven onderzoeken de wetenschappers van de WGP momenteel hoe digitale technologieën en Kunstmatige Intelligentie zinvol geïntegreerd kunnen worden in de bestaande processen. Ze focussen hierbij vooral op de nieuwe rol van de leidinggevende. De onderzoekers willen dat Kunstmatige Intelligentie de dagelijkse routine in het werk van de leidinggevenden ontlast. Zij zullen een nieuwe stijl van leidinggeven moeten ontwikkelen. Ook kijken ze naar rolmodellen en de eisen ten aanzien van competenties. Er worden in de deelnemende bedrijven zelfs testen gedaan met nieuwe hiërarchische modellen, waarbij de medewerkers in de productie als zelfsturende teams werken en er geen directe leidinggevende meer is voor de dagelijkse beslissingen. “De operator die tot nog toe een machine bedient, zal in de toekomst de hele productielijn dirigeren. En de chef wordt verantwoordelijk voor de hele fabriek en de bedrijfsleider voor de totale supply chain”, besluit professor Lanza.

De Metav Digital 2021 vindt van 23 tot 26 maart plaats. Registreren is gratis. Meer informatie over het digitaliseringsaanbod op de beurs vind je hier.

Pin It on Pinterest