De Duitse machinebouwindustrie heeft de wind in de zeilen. In de eerste helft van 2021 zijn de bestellingen met 29 procent gegroeid. De sector lijdt echter in toenemende mate onder de materiaalschaarste. Dat drukt de stemming in de sector. Hierdoor zou de uiteindelijke productiviteitsgroei in de Duitse machinebouw dit jaar wel eens kunnen blijven steken bij 10 procent. Ook het gebrek aan vakkrachten speelt weer op.


Een en ander blijkt uit cijfers van zowel de VDMA als het ifo-instituut. Aan de ene kant draaien de machine- en installatiebouwers goed en zien ze de vraag maand na maand stijgen. Anderzijds zijn er aanvoerproblemen en materiaalschaarste. Misschien wordt het de situatie nog het beste geschetst door het feit dat in juni zo’n 52.000 werknemers in de sector nog altijd gebruik maken van de regeling voor werktijdverkorting, ondanks een zeer hoge bezettingsgraad in de fabrieken.

Ondanks capaciteitsbelasting boven langjarig gemiddelde hebben machinebouwers problemen

De Duitse machinebouw draait goed maar ervaart alweer het tekort aan vakmensen (Foto DMG Mori)

70 procent heeft last van schaarste aan materialen

Het tekort aan materialen treft de subsectoren op verschillende manieren. “Maar iedereen wordt getroffen,” zegt Ralph Wiechers, chef van de economieafdeling bij de VDMA. De levering van elektronische onderdelen en staal zijn in het bijzonder problematisch voor de machinebouwers. Al 70 procent van deze bedrijven zien dat hun productie moeizamer verloopt door gebrek aan materialen, net zoals in de Nederlandse toeleveringsindustrie momenteel het geval is. Ook hier drukt materiaalschaarste de groei. Volgens een recent ifo-conjunctuur onderzoek verwacht meer dan 40 procent van de deelnemers komende maanden verdere spanningen in de supply chains.

Het tekort aan halffabricaten zet een rem op de productieplannen van de bedrijven

Productiviteitsgroei stokt op 10 procent

De slechte aanbodsituatie is waarschijnlijk ook een reden voor de minder euforische stemming onder ondernemers in de machinebouw. Voor het eerst sinds negen opeenvolgende stijgingen kon het ifo in een update over in de machinebouwsector in juli geen verdere stijging melden. De reden hiervoor is een daling van het optimisme over de ontwikkelingen in de komende maanden. “Het tekort aan halffabricaten zet een rem op de productieplannen van de bedrijven”, aldus de VDMA econoom. Daarnaast merkt hij dat het oplopend aantal besmettingen in veel voor de machinebouw belangrijke markten de supply chains verder onder druk zet.

Capaciteitsbezetting boven langjarig gemiddelde

Daarom houdt de VDMA voor het hele jaar vast aan een groeicijfer voor de productie van 10 procent. En dat steekt eigenlijk schril af tegen de hoge bezettingscijfers in de fabrieken (88,3% in april, boven het langjarig gemiddelde van 85,9 procent). Het staat ook in contrast met hoe de orderboeken in de machinebouwindustrie zich ontwikkelen. In juni zijn de bestellingen met 53 procent toegenomen. Klanten van de machinebouwers willen weer investeren. Over de hele eerste helft van 2021 bedraagt de groei van de verkopen 29 procent. Daarbij stijgen de orders uit het niet Duits gebied sneller dan de binnenlandse bestellingen. Hoewel het aantal werknemers in de regeling voor arbeidstijdverkorting licht boven het pré coronaniveau ligt, plannen de bedrijven wel het aannemen van nieuwe medewerkers. Daarbij stuiten ze echter al weer op een volgend probleem: tekort aan vakmensen

Lees in Solutions Magazine hoe in Amerika voor een radicaal andere aanpak op de arbeidsmarkt wordt gepleit

Pin It on Pinterest