Blokland Metaalbewerking leidt de top 25 van best presterende metaalbedrijven in Nederland volgens Aeternus. De tweede plek is voor 247TailorSteel en de derde plaats voor Kasteel Metaal. Opvallend is dat Blokland Metaalbewerking per FTE een twee keer zo hoge EBITDA haalt als het gemiddelde van deze top 25 bedrijven, namelijk €51659.


Aeternus Corporate Finance heeft een ranking gemaakt van de best presterende metaalbewerkers: het Top 25 rapport Metaalbewerkers. Hiermee wil de overnamespecialist het delen van kennis en inzichten in de sector Industrial Manufacturing bevorderen. Naast een EBITDA productiviteit van ruim €51.000 per FTE scoort Blokland Metaalbewerking ook de hoogste ROIC (Return on Invested Capital). Deze bedraagt bij Blokland 39,3%. Qua operationele winst staat de metaalonderneming op een 3e plaats met 35,2% (EBITDA/brutowinst). De aanvoerder van de top 25, sinds 2019 onderdeel van Dumaco, scoort een hoge operationele marge.  

Aeternus presenteert top 25 best presterende metaalbewerkers 2021

De top 25: bron Aeternus Corporate Finance

Verschil maken met output per FTE

De metaalsector is een dynamische en sterk gefragmenteerde sector waar al enkele jaren een stijgend aantal overnames zichtbaar is, aldus Aeternus dat bedrijven ondersteunt met internationale overnames en fusies. De belangrijkste factor die de waarde van de onderneming bepaalt, is volgens de samensteller een onderscheidende output per FTE als dit komt doordat een onderneming het productieproces aanpast. Voor het bepalen van de top 25 gebruikt het Aeternusteam 3 zelf gekozen prestatie-indicatoren: de EBITDA per FTE, operationele winst en Return On Invested Capital.

Is schaalgrootte minder belangrijk dan gedacht?

De kleintjes doen het best goed

Op opvallende constatering die Aeternus doet is dat schaalgrootte blijkbaar minder zaligmakend is dan vaak wordt aangenomen. Van de top 6, die verder bestaat uit 247TailorSteel, Kasteel Metaal, HVL Metaal & Techniek, Kepser Pro-Metaal en De Rooy Slijpcentrum, zijn drie bedrijven bescheiden qua omvang. Ze realiseren relatief kleine brutowinsten van minder dan €10 miljoen, waar de hele top 25 gemiddeld €14,5 miljoen brutowinst realiseert. “Deze ondernemingen zijn dus in staat een hoge operationele performance te realiseren ondanks de vaak gemaakte aanname van schaalvoordelen in deze sector”, aldus het rapport. Er wordt wel een voorbehoud gemaakt: het aantal kleine bedrijven in de top 25 is relatief beperkt. “In zowel de productiviteit als efficiency lijken schaalvoordelen echter zichtbaar.” 247TailorSteel is de uitschieter met een brutowinst van meer dan €31 miljoen.

De rek is er nog niet uit

Een andere conclusie die de onderzoekers trekken op basis van de trend in de top 10, is dat de rek er nog niet uit is in de metaalindustrie. “De groei in brutowinst, in combinatie met de verbeterende efficiency en de groei in het aantal FTE, lijkt hiervoor een sterk signaal te zijn. Indien sprake zou zijn geweest van beperkte marktgroei, zouden de cijfers met name efficiency gefocust zijn. Hierbij ziet men in veel gevallen zowel een stagnerende brutowinst als personeelsbestand. Het feit dat alle drie de kengetallen toenemen, duidt op verdere groei in de sector.”

Overnamemarkt trekt aan maar onzekerheid blijft

Aeternus schrijft in het slotwoord van het rapport over de top 25 van de metaalindustrie dat de coronacrisis de M&A markt hard heeft geraakt. In het tweede kwartaal van 2020 waren er fors minder overnames. In de tweede helft van vorig jaar zijn deze activiteiten aangetrokken, maar er heerst nog steeds veel onzekerheid in de markt. Aan de andere kant beschikken Private Equity fonds over goed gevulde kassen. En dat geld moet een weg naar de markt vinden.

Pin It on Pinterest