Bosch

Technologie kan van de wereld een betere plek maken. Dat denken drie van de vier deelnemers aan de Bosch Tech Compass, een onderzoek dat Bosch in vijf landen heeft uitgevoerd. Tegelijk met de bekendmaking van de resultaten kondigt het Duitse concern aan geld te willen gaan verdienen met diensten rondom alle digitale producten. Kunstmatige Intelligentie moet een nieuwe cash cow worden.


Het Duitse industrieconcern heeft de resultaten van de Bosch Tech Compass bekend gemaakt aan het begin van CES 2022, de technologiebeurs in Las Vegas die deze week plaatsvindt. Net iets meer dan de helft denkt dat we vandaag de dag technologie zinvol inzetten voor het oplossen van problemen. Dat vertrouwen is in Duitsland het laagst met 29% en in China het hoogst met 83%. De resultaten onderstrepen de culturele verschillen tussen landen als Duitsland, Groot Brittannië en de VS aan de ene kant en China en India aan de andere kant.

Technologieconcern wil met elk digitaal product omzet gaan genereren via Kunstmatige Intelligentie en daaraan gekoppelde diensten

Invloed geconnecteerde technologieën

Terwijl de Chinezen (83%) en Indiërs (77%) er meer vertrouwen in hebben dat de technologie momenteel voldoende wordt gebruikt om de grote problemen van onze tijd aan te pakken, gelooft slechts een minderheid van de mensen in de VS (47%), het VK (37%) en Duitsland (29%) dit. Ook de verwachtingen lopen uiteen: in de Westerse landen zijn er vooral hoge verwachtingen van groene technologie die helpt klimaatproblemen op te lossen, terwijl Aziaten vooral veel verwachten van Kunstmatige Intelligentie. De respondenten in China en India zijn ervan overtuigd dat slimme en geconnecteerde technologieën zoals AI en 5G een positieve impact zullen hebben op de samenleving.

KI: grootste kans of grootste bedreiging?

In het Westen is dat juist een schrikbeeld. Ongeveer een derde van alle respondenten in de VS en Europa ziet Kunstmatige Intelligentie (AI) als de grootste technologische bedreiging. “Het wegnemen van deze voorbehouden en het opbouwen van vertrouwen in digitale technologieën – dat zal in de toekomst van cruciaal belang zijn en ook van invloed zijn op het consumentengedrag,” aldus Stefan Hartung, CEO van Bosch. Hij ziet in de onderzoeksresultaten wel een bevestiging dat de mensen willen dat technologie de grote uitdagingen van de samenleving oplost en het alledaagse leven vergemakkelijkt.

Duitsers: liever beamen dan autorijden

Onderdeel van dat alledaags leven is onder andere transport. Bosch zet sterk in op de ontwikkeling van autonoom autorijden. Ongeacht of het technisch mogelijk is of niet, desgevraagd zegt 39% van de Britten dat ze in de toekomst het liefst zouden willen beamen zoals in Star Trek als het om persoonlijk vervoer gaat. Op dit punt zijn de Amerikanen (34%) en Duitsers (27%) behoorlijk vooruitstrevender dan de Chinezen (20%) en Indiërs (10%). Opvallend: in alle landen uitgezonderd de VS zegt een ruimte meerderheid een door een mens bestuurde auto te prefereren als vervoermiddel.

Omzet genereren

Bosch heeft verder in Las Vegas bekend gemaakt dat het consequent doorgaat om het digitaliseren van de kernactiviteiten. In de toekomst wil het concern met elk digitaal product omzet genereren via diensten. Daartoe zet het in op de koppeling van het Internet of Things (IoT) met Kunstmatige Intelligentie. Hierdoor ontstaat er een kringloop: producten genereren data en informatie die met hulp van Kunstmatige Intelligentie verwerkt worden en via software-updates weer teruggaat naar de producten. “Dit opent niet alleen nieuwe bedrijfsmodellen voor ons. Wij bieden betere producten en oplossingen die een echte toegevoegde waarde bieden voor individuen en de samenleving”, zegt Tanja Rückert, Chief Digital Officer bij de Bosch Group. Een voorbeeld hoe Kunstmatige Intelligentie omzet kan opleveren, is het sensorsysteem SoundSee dat Bosch deze week in Las Vegas presenteert. Sinds 2019 analyseren de algoritmen in het ruimtestation ISS ongewone geluiden en signaleren wanneer onderhoud nodig is. Dat concept is nu doorontwikkeld om longziekten zoals astma bij kinderen vroeg te diagnosticeren. Bosch ontwikkelt dit samen met het Amerikaanse Highmark.

Pin It on Pinterest