Marc Hendrikse is bestuurslid geworden bij Stichting Mikrocentrum Nederland. Volgend jaar zal hij de voorzittershamer overnemen van Roel Fonville. Mikrocentrum wil met Marc Hendrikse de thema’s een Leven Lang Ontwikkelen en verbinden nog nadrukkelijker op de agenda zetten. “De complexiteit is zodanig dat alleen samenwerken nog de oplossing is.”


In een wereld die steeds complexer wordt, neemt de roep om een hoger niveau van kennis en vaardigheden alleen maar toe. De tijd van een monopolie op een idee, technologie of innovatie is voorbij. Niet omdat alles al is uitgevonden, maar omdat het bijna niet meer alleen te realiseren is, zo legt het nieuwe bestuurslid uit.

Innoveren doe je met elkaar

“Je moet zorgen dat je blijft werken aan ecosysteemontwikkeling”, zegt Marc Hendrikse over de noodzaak om samen te werken. “Slim innoveren doe je met elkaar. Twee elementen zijn hier essentieel: talent vinden, houden en bijscholen enerzijds, en de talenten met elkaar verbinden anderzijds. Mikrocentrum heeft al ruim 50 jaar aangetoond van grote toegevoegde waarde te zijn voor de hightech sector. Juist nu, in deze tijd van transities, zijn een Leven Lang Ontwikkelen en verbinding dan ook van cruciaal belang.”

Verbinder en talentontwikkelaar

Bert-Jan Woertman, algemeen directeur van Mikrocentrum, noemt het nieuwe bestuurslid een echte verbinderd en groot voorstander van talentontwikkeling en -behoud. Het bestuur bestaat nu, naast Marc Hendrikse, uit Roel Fonville (Voorzitter tot 2023), voormalig topman Philips Healthcare, en Wim Kraaijeveld, voormalig partner van PwC. Marc Hendrikse heeft een carrière van 35 jaar in de technologische industrie achter de rug. Enkele jaren geleden heeft hij afscheid genomen als CEO van NTS Group. Hij is al sinds 2017 het boegbeeld van de topsector High Tech Systems and Materials.  

Pin It on Pinterest