Tech2B faciliteert als SCSN-serviceprovider digitale communicatie buiten ERP-software om

Communicatie in de verschillende waardeketens verloopt steeds meer digitaal. Maar wat als je als kleinere toeleverancier, afhankelijk van het werk dat de grote jongens doorschuiven, nog geen ERP-systeem gebruikt? Laat staan over een eigen IT-afdeling beschikt.


Nog altijd gebruikt een aanzienlijke groep maakbedrijven geen ERP-systeem. In Vlaanderen ligt dit percentage op 43% van de bedrijven met 10-49 medewerkers. In Nederland schommelt het rond de 38%. Uit de Benchmark Verspanen blijkt dat in deze sector zo’n 48% van de bedrijven de planning aanstuurt vanuit het ERP-pakket. Méér dan de helft doet er dus niets mee.

Nadenken over digitale communicatie betekent bezig zijn met positionering in de geconnecteerde waardeketen van de toekomst

E-mail is toch gratis

Toen Tech2B, het online B2B-platform voor de maakindustrie, in een gesprek met maakbedrijven aan de orde stelde dat je via ERP-software orderinformatie kunt uitwisselen, was de algemene reactie: e-mail is gratis, waarom zouden we dan betalen om informatie te kunnen uitwisselen? “Ze zijn praktisch ingesteld en minder bezig met hoe ze hun positie op langere termijn, zeg 5 tot 10 jaar, kunnen behouden”, zegt Sjors Hooijen, CEO en co-founder van Tech2B. Ook in de Brainportregio, de bakermat van het platform voor de maakindustrie, ontbreekt bij menig maakbedrijf de sense of urgency dat digitalisering nodig is om hun marktpositie te behouden en te versterken. Zo’n gestandaardiseerde informatie-uitwisseling kan naast orderafhandeling optimaliseren ook de productiviteit verbeteren, bijvoorbeeld als materiaalleveranciers in de toekomst informatie over materiaalbatches digitaal meesturen en deze door machines gelezen kan worden. In plaats van eerst een testwerkstuk maken, kan de machine dan first time right produceren. Er gaan ook andere zaken een rol spelen. De Europese Unie wil in 2025 een Product Paspoort introduceren waarin bijvoorbeeld de herkomst van materialen in een hele waardeketen wordt vastgelegd. “Dat kun je niet realiseren als de keten niet op een gestandaardiseerde manier verbonden is”, zegt Hooijen. Metadata gaan dus een rol spelen. “En 2025 is kort dag.”

Eén uur tijd per dag besparen

Om bedrijven die niet of met een verouderd ERP-systeem werken een oplossing aan te bieden om mee te gaan in deze digitaliseringsslag, is Tech2B serviceprovider geworden bij SCSN. Stichting SCSN, voortgekomen uit een van de Fieldlabs Smart Industry, werkt aan de uitrol van de datastandaard waarmee bedrijven eenvoudig digitaal informatie kunnen uitwisselen, ook al werken ze met verschillende ERP-pakketten. Rob de Beule, directeur van stichting SCSN, bestempelt SCSN als een ‘wolk’ die boven de hubs van de providers zweeft en ervoor zorgt dat de juiste data op een universeel leesbare manier precies naar de juiste partijen gaan. “Net als bij een mobiele telefoon. Je hoeft niet te weten bij welk netwerk degene die je belt zit, je wordt automatisch doorverbonden. Op die manier slaan we een brug tussen ERP en het mkb-maakbedrijf.” Serviceproviders zijn bijvoorbeeld leveranciers van ERP-software, die hun software compatible maken met de SCSN-standaard. Tech2B heeft zich bij dit rijtje providers gevoegd. Sjors Hooijen: “Je kunt het abonnement bij Tech2B upgraden met de SCSN-connector. Gebruik je deze connector, dan kan de digitale informatie-uitwisseling met uitbesteders beginnen zonder dat je ERP-software nodig hebt.” Afhankelijk van het aantal transacties per maand betaal je een bepaald bedrag. De bedrijven die deze optie kiezen, komen in het SCSN-adresboek. Daarin zien gebruikers precies met elke partij ze digitaal communiceren. Partijen die aangesloten zijn, kunnen dan één op één communiceren of hun eigen netwerk aanmaken. Momenteel kunnen zo offerte-aanvragen worden verstuurd. Uitbesteders die dit via Tech2B doen, gebruiken hiervoor de eSourcing omgeving van het platform. De maakbedrijven zonder ERP ontvangen de informatie in hun Android of iOS app van Tech2B en kunnen daarin reageren. Rob de Beule: “Veel van deze ondernemers staan overdag zelf aan de machine. Daar kunnen ze eventueel met hun smartphone op aanvragen reageren en zaken afhandelen. Zo’n app ontzorgt ze.” Dit scheelt hen simpelweg tijd; tijd die ze nu vaak in de avonduren kwijt zijn aan het doorspitten van hun e-mailbox en het beantwoorden van de mails. “Als we hen al één uur per dag kunnen besparen…”

SCSN heeft op dit moment zo’n 300 bedrijven die gebruik maken van de diensten van een van de serviceproviders. In 2023 moet dit fors groeien. “We willen naar minimaal 600 geconnecteerde bedrijven”, aldus Rob de Beule. “Maar onze ambitie is 1200 tegen het eind van het jaar.” Hij denkt dat dit niet onrealistisch is, omdat achter elk bedrijf dat zich aansluit vaak vier tot vijf andere bedrijven zitten die dan meegaan. Exponentiële groei is dan ook niet ondenkbaar. Tot nog toe komen de gebruikers hoofdzakelijk uit de Benelux. Vanuit Europa, waar soortgelijke initiatieven lopen zoals Gaia X, wordt echter belangstellend over de schouders van SCSN meegekeken.

Lange termijn positie zeker stellen

Met deze tool kunnen ze meegaan in de digitalisering zonder dat ze zelf direct in een ERP-systeem hoeven te investeren, inclusief de tijd die een implementatietraject vergt. Sjors Hooijen denkt de ondernemers te moeten overtuigen met de tijdwinst die ze kunnen halen. En minder foutkansen. Op lange termijn zal het echter vooral een zaak zijn van orders krijgen of niet. Inkopers zullen in de toekomst wellicht meer orders uitzetten bij leveranciers die gedigitaliseerd zijn omdat dit hen minder tijd kost. “Sommige inkopers leggen dat nu al op.” Rob de Beule merkt dit aan het aantal vragen dat hij krijgt of een bepaalde software voor de maakindustrie ‘SCSN ready’ is. Hij denkt dat vooral bij de kleinere bedrijven, met minder dan 25 medewerkers, nog veel winst valt te halen. Zij hebben meestal geen IT-afdeling en kennis ontbreekt dikwijls. Met dit soort hands-on oplossingen kunnen deze bedrijven ondersteund worden en zal uiteindelijk de hele keten aan efficiency winnen. “Het is mooi als je door de hele keten kunt kijken.” Voor toekomstige ontwikkelingen zoals het Product Paspoort maar ook CO2 registratie per product, is dit absoluut noodzakelijk.

Inschrijven op grotere tenders

Tech2B heeft de SCSN-connector enkele maanden geleden gelanceerd. In 2023 wil het team hier vaart mee gaan maken. Met de nieuwe module Assets gaat Tech2B weer een stap verder door de capaciteit zichtbaar te maken, zodat ondernemers die kunnen delen met andere ondernemers. Sjors Hooijen: “Nu kunnen kleinere bedrijven vaak niet op een grote tender reageren omdat de capaciteit ontbreekt. Als ze die gaan delen, kunnen ze wel op die tenders reageren.” Dat geeft de kleinere toeleveranciers, belangrijk om de slagkracht van de sector in stand te houden, een middel om mee te doen aan de digitalisering, zonder zelf forse investeringen te moeten doen.

Weinig bedrijven halen omzet uit elektronische data-uitwisseling In zijn algemeenheid ligt de omzet die bedrijven boeken via elektronische data-uitwisseling (EDI) hoger naarmate het bedrijf in omvang groter is. Van bedrijven met 10-20 medewerkers haalt 3% omzet uit EDI, bij 50 tot 100 medewerkers is dat 12% en bij bedrijven met 100 tot 250 medewerkers 17%. Van deze laatste groep haalt 6% meer dan de helft van de omzet uit EDI. Bij 53% van deze ondernemingen blijft dit steken op maximaal 10%, aldus cijfers van het CBS. Werken er 10 tot 20 medewerkers, dan liggen de percentages op respectievelijk 1% en 10%.

1 gedachte over “Ook kleine bedrijven kunnen meedoen in digitaliseringsslag

Reacties zijn gesloten.

Pin It on Pinterest