Made-in-Europe.nu

CECIMO: Advanced manufacturing vraagt Europa brede krachtenbundeling

Wanneer sleuteltechnologieën zoals additive manufacturing aanjagers van de modernisering van de Europese industrie zijn, moet er een gezamenlijke visie komen op alle niveaus. Europese beleidmakers moeten zowel op Europees, nationaal als regionaal niveau hun beleid ten aanzien van advanced manufacturing stroomlijnen. En sectoren die deze innovaties oppakken, moeten voorrang krijgen bij stimuleringsmaatregelen. Die opriep heeft CECIMO directeur Filip Geerts gedaan tijdens een ronde tafel conferentie in het Europees Parlement.

 

CECIMO belegt ronde tafel conferentie met stakeholders advanced manufacturing

De Europese maakindustrie moet oppassen niet achterop te raken bij de internationale concurrentie, nu advanced manufacturing wereldwijd het speelveld verandert. CECIMO heeft daarom samen met het European Forum for Manufacturing onlangs een ronde tafel conferentie georganiseerd. Het doel hiervan: verkennen welke drempels er liggen voor een bredere spreiding van advanced manufacturing technieken in Europa. Aan de bijeenkomst namen vertegenwoordigers van verschillende Europese instellingen en regionale overheden samen, waaronder leden van het Europees parlement.

 

2016-10-12-efm-0203-smallPleidooi voor steun ‘use cases’

Een van de drie conclusies die de deelnemers aan het eind van de bijeenkomst hebben getrokken, is dat de industrie de voordelen van advanced manufacturing technologieën beter moet herkennen. De houding ten opzichte van nieuwe technieken, zoals 3D printen moet veranderen. Daartoe moeten de autoriteiten het belang ervan voor het oplossen van markt-, sociale- en milieutechnische vraagstukken meer benadrukken. Industriële spelers moeten méér geïnformeerd worden over de voordelen die advanced manufacturing hen biedt. Phil Reeves, vice president Strategic Consulting bij Stratasys, vindt dat overheden ook financiële steun moeten geven aan ‘use cases’. Goede toepassingen van advanced manufacturing, die als voorbeeld en inspiratie dienen voor anderen, moeten financieel gesteund worden. Enkele andere deelnemers aan de conferentie wezen in dit kader op het belang van service- en onderzoeksbureaus voor het midden- en kleinbedrijf om de mogelijkheden van de nieuwe technologie te verkennen. Het MKB ontbreekt het immers zelf aan de middelen om de technologie zelf te testen en onderzoeken.

 

Opleiding en scholing aanpassen

Een ander punt dat de deelnemers aan de bijeenkomst maakten, is dat key anabling technologies (KETs) zoals 3D printen, een heroverweging van het onderwerp opleiding en training vereisen. Stefan Ritt, vice president van SLM Solutions, merkt op dat de capaciteiten om met 3D (metaal)printers te werken essentieel zijn om een grotere groep industriële bedrijven aan te moedigen met deze technologie aan de slag te gaan. De politiek moet voorrang geven aan hernieuwde curricula die en trainingsprogramma’s gericht op de nieuwe technologieën. De politiek moet de ontwikkelaars van deze curricula wijzen op de noodzaak om deze te stroomlijnen met de zich ontwikkelende realiteit van maaktechnologie.

 

mep-theurer-small
Europees parlementslid Michael Theurer (2e van rechts) tijdens de conferentie.

 

3D printen belangrijke key enabling technology

Deze key anabling technologies zijn immers een aanjager voor een modernisering van de industrie in Europa. Additive manufacturing werd door de meeste deelnemers aan de conferentie gezien als een van de belangrijke KETs. Regionale overheden kunnen bijdragen aan het verdiepen en verbreden van de toepassingsmarkten, omdat op dit niveau het ontstaan van industriële clusters snel kan worden gestimuleerd. Europese instituties kunnen aan de andere kant de top down de ontwikkeling van waardeketens stimuleren. Volgens Luigi Galdabini, president van CECIMO, kunnen deze instituties zowel financiële middelen voor investeringen in nieuwe productiesystemen beschikbaar stellen. Hij merkte op dat de hele industrie profiteert van het adopteren van advanced manufacturing.

 

Pin It on Pinterest